Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

6D Sustainability AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området hållbar utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Med hållbar utveckling menas här t.ex. miljö, hälsa & säkerhet, produktsäkerhet, kvalitet, organisationsetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och riskhantering."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Konsult - Programvaruutgivare
Org.nr: 556931-4007
Företagsform: Aktiebolag