Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Göteborg

1st Project Effect AB
Org.nr: 556901-8475
Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom projektledning samt utföra uppdrag gällande utbildning i japanska språket och kulturen och därmed förenlig verksamhet.
1TED AB
Org.nr: 556934-0309
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik, produktutveckling, design och ergonomi. Företaget ska även utveckla egna produkter och design med fokus på ergonomiska produkter.
24-7 Ekonomi HB
Org.nr: 969714-9624
Konsultationer inom ekonomi och administration.
2ndBest AB
Org.nr: 556796-1262
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom försäljning, ledarskap och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
3BD Development AB
Org.nr: 556974-9459
Företaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling inom konstruktion, supply chain, produktion samt webbhandel. Webbhandelsdelen kommer att bestå i att skapa färdiga plattformar inom olika produ ...
3KP Consulting Group AB
Org.nr: 556863-7036
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhetsut- veckling, coachning och utbildning inom tjänste- och varuproduce- rande företag. Förvärva och utveckla verksamheter, äga och förvalta värdepapper samt därme ...
3x Consulting AB
Org.nr: 556913-5253
Bolaget skall vara verksam såsom IT-konsult. Tillhandahålla design, logistik, systemintegration, teknik, programmering och kundanpassningar inom detta område. Äga och förvalta fastigheter. Med nämnda verksamheter därmed ...
4 Dimensions AB
Org.nr: 556809-6977
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik samt press- och övrig fotografverksamhet.
4D Bygg AB
Org.nr: 556849-0824
Byggfirma med inriktning på entreprenader, teknisk rådgivning, arkitektoniska lösningar, konstruktion, arbetsledning.
4E, arkitektur och narkos AB
Org.nr: 556848-1617
Bolaget ska bedriva tjänster inom arkitektur och medicin.
4i Capital AB
Org.nr: 556993-6783
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom företagsledning och företagstransaktioner, utföra styrelseuppdrag, investera i aktier och andra värdepapper samt arbeta med design och fotografering. Bolag ...
4Relations AB
Org.nr: 556882-4154
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknads- kommunikation, försäljning samt affärsutveckling med inriktning på detaljhandel, tjänsterelaterad verksamhet samt turism. Förvärv, förvaltning och utveckling av före ...
4Relations Communication HB
Org.nr: 969721-3982
Konsultverksamhet inom marknads-kommunikation, försäljning, ekonomi samt affärsutveckling med särskilt fokus på kundrelationer och kundutveckling inom handels- och tjänsteverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
5 ARC Consulting AB
Org.nr: 556982-2223
Företaget skall vara verksam inom uthyrning av tjänstemän inom fordonsindustrin, försäljning av motorcyklar samt reservdelar för motorcyklar samt försäljning av däck för motorcyklar samt bilar.
6D Sustainability AB
Org.nr: 556931-4007
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området hållbar utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Med hållbar utveckling menas här t.ex. miljö, hälsa & säkerhet, produktsäkerhet, kvalite ...
A & B Svensk Besiktning & Byggkonsult KB
Org.nr: 969682-7550
Idka handel, äga och förvalta fast egendom. Byggkonsult inom byggkonstruktion & inredningsdesign. Konsult inom byggprojektering, våtrum, överlåtelse & entreprenadbesiktningar. Fasadputs, värmeisolering, inre & yttre reno ...
A & B Trivsel Bygg AB
Org.nr: 556701-6646
Bolaget ska bedriva import, export, byggnation och försäljning av byggnader och bebyggda fastigheter och fastigheter inom Europeiska Unionen, konsult & byggprojektering, entreprenad- arbeten inom byggsektorn, samt värdep ...
A & J Färg & Tapet AB
Org.nr: 556928-3988
Bolaget skall bedriva handel med tapeter, färger och kemiska artiklar, bedriva konsultationer inom tapet- och måleribranschen, äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
A & N Beijer Consulting AB
Org.nr: 556454-8591
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena utbildning, företrädesvis personalutveckling och ledarutveckling, organisationsutveckling, affärsutveckling, rekrytering, arkitektur samt därmed förenlig verksamhet. ...
A Fransson Konsult AB
Org.nr: 556362-4088
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.