Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Göteborg

AB Solvut
Org.nr: 559021-8789
Aktiebolaget ska erbjuda konsultverksamhet inom socialt arbete, främst riktat till socialtjänster. Detta omfattar bland annat att bistå med verksamhetsutveckling (såsom hur en socialförvaltning kan organisera sig för att ...
Aberg Management Consulting AB
Org.nr: 556929-7632
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT erbjudande tjänster inom projektledning, verksamhetsutveckling, teststrategi och kvalitetssäkring samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Acrearo AB
Org.nr: 556999-5128
Konsult inom verksamhetsutveckling och kvalitet: - Processkartläggning - Projektledning - Kvalitet och verksamhetsledningssystem - Lean, SixSigma och där tillhörande verksamhet. Yoga: -Lärare -Coach -Kroppsterapi -Förfa ...
Adevo & Partners AB
Org.nr: 556629-0861
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och förändringsledning inom privat och offentlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet samt att förvalta fas toch l ...
Affacio AB
Org.nr: 556903-5909
Tjänster inom ekonomi och organisation, verksamhetsutveckling, rådgivning kring organisations- och redovisningsfrågor samt övriga administrativa uppgifter.
Alderbrook AB
Org.nr: 559003-5662
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, media, kommunikation och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Alea Konsult Göteborg AB
Org.nr: 556893-6909
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Aliaro AB
Org.nr: 556995-5908
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologi och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Alm Business Consulting AB
Org.nr: 556836-2148
Bolaget ska bedriva affärs- och verksamhetsutveckling, senior projektledning av it relaterade projekt, fotorelaterade tjänster samt handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Amplia AB
Org.nr: 556927-5984
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och forskning inom IT, utbildning och strategisk verksamhetsutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom och utöva därmed förenlig verksamhet.
Angöring HB
Org.nr: 969726-0728
Marknadsföring och försäljning av hälsoprodukter, kläder, båttillbehör samt förlagsverksamhet och tjänster inom verksamhetsutveckling.
Annika C Larsson Invest AB
Org.nr: 556927-4870
Bolaget ska bedriva affärs- och verksamhetsutveckling, konsulttjänster inom teknisk rådgivning och management, ägande av värdepapper, fastigheter, lantbruk och båtnäring ävensom därmed förenlig verksamhet.
Ansvarsfabriken AB
Org.nr: 556877-2981
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, verksamhetsutveckling samt ledarutveckling åt företag och offentlig sektor samt därmed förenlig verksamhet.
Argunos Consulting AB
Org.nr: 556863-4231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, produktutveckling, kvalitet och IT. Bolaget skall även bedriva import, export, tillverkning, tillblandning, buteljering, marknadsföring och försäljning ...
Assistamus AB
Org.nr: 556979-3952
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksmahet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet avseende reursdimensionering, bemmanings- planering, verksamhetsutveckling och le ...
Austrin Consulting AB
Org.nr: 556850-7601
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologi och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
B&A Bergh Consulting AB
Org.nr: 556873-3397
Aktiebolaget skall bedriva kvalificerad konsultverksamhet inom kvalitets- och miljösystemutveckling, verksamhetsutveckling, produktutveckling, värdepappershandel, fastighetshandel, jämte därmed förenlig verksamhet.
Beternus AB
Org.nr: 556828-8798
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling och projektledning med inriktning på förändrings- och investeringsprojekt hos både tillverknings- och tjänsteföretag. Tjänster rörande indust ...
Blaze Consultants AB
Org.nr: 556744-8047
Bolaget ska bedriva verksamhet inom organisationsutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
BPK Business Partner AB
Org.nr: 556982-0060
Företaget bedriver konsult verksamhet inom energi och miljö med special området teknisk isolering. Detta innefattar beräkningar av konstruktionslösningar samt genomförande av entreprenaderna i sig. Kalkylering, anbudsinl ...