Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kommunikation i Sollentuna

3M Svenska AB
Org.nr: 556021-9684
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och utveckling samt försäljning av material och produkter för industriell verksamhet, elektriska och elektroniska utrustningar, produkter för förbättring av miljö ...
55 Minuter AB
Org.nr: 556885-5471
Bolagets verksamhet skall vara strategiska konsulttjänster inom kommunikation, reklam, organisation och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
64 NETWORKS AB
Org.nr: 556733-3587
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster och produkter inom IT, marknad, kommunikation och miljö avseende återvinning. Formgivning och produktion av ekologiska produkter, t.ex. glas, skålar, kannor, ljusstakar, konstf ...
A Swedish Buddha Marketing Communication AB
Org.nr: 556955-7514
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam och kommunikation.
Aktiebolaget Ordning och reda, drill och disciplin
Org.nr: 556984-7295
Aktiebolaget Ordning, reda, drill och disciplin levererar tjänster till fastighetsbolag inom segmentet passagesystem, styr och regler, kommunikation.
Andcon Sverige AB
Org.nr: 556664-8837
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg, väg, anläggning, sport och fritid jämte service, montage, entreprenadverksamhet och konsultverksamhet i anslutning därtill, även bedriva konsultverksamhet, managem ...
Anette P. Co. AB
Org.nr: 556824-8008
Bolaget ska bedriva försäljning av möbler och heminredning samt rådgivningsverksamhet därtill, konsultverksamhet inom kommunikation, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt bedriva konsultuppdrag ...
Approbo Media Group AB
Org.nr: 556881-1953
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva verksamhet genom att planera, utbilda, utveckla, genomföra och implementera projekt inom informationsteknologi och telekommunikation, tillhandahålla tjänster, service, drift ...
B-form AB
Org.nr: 556690-9387
Bolaget skall bedriva design och formgivning av konst och bruksföremål, PR och kommunikation, galleri, restaurangverksamhet, Bed & Breakfast och snickeriverksamhet samt idka verksamhet som är förenlig med nämnda verksamh ...
Berg & Co i Sverige AB
Org.nr: 556516-1873
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom område PR, media och kommunikation och konstruktion av mönster.
Bernt Josephson Förlag AB
Org.nr: 556557-1618
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena reklam, media, kommunikation och utbildning. Bolaget skall inom sina verksamhetsområden tillhandahålla kompetens för analys, idé-, text-, bild- och formproduktion, projektle ...
Bexkom AB
Org.nr: 556940-9393
Bolaget skall bedriva marknadsföring, reklam och kommunikation, design tillverkning och försäljning av möbler och inredning, konsult- och uppdragsverksamhet inom djursjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Carlisto AB
Org.nr: 556960-2682
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, strategi, marknadsföring, PR och kommunikation, vidare utföra uppdrag gällande grafisk formgivning, illustration och event samt därmed förenlig verksamhet.
Carpevi kommunikation AB
Org.nr: 556998-7398
Aktiebolaget ska bedriva kursverksamhet, utbildning, coachninghandledning, litterär verksamhet, förlagsverksamhet, konsulting inom kommunikation, styrelseuppdrag.
CodeQuality Stockholm AB
Org.nr: 556808-9188
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, distribuera och marknadsföra programvaror och system, att författa artiklar och böcker, att tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital ...
Dagnå Kommunikation AB
Org.nr: 556782-0989
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet i frågor gällande kommunikation och beteende, utbildningar och workshops inom kommunikation och beteende, skriva böcker inom kommunikation och ...
Elisabet Nemert AB
Org.nr: 556384-2292
Bolaget skall bedriva författare- och förlagsverksamhet innebäran de produktion och försäljning av skön- läromedelslitteratur, produktion och försäljning av televisions- och videofilmer. Därutöver skall bolaget bedriva k ...
Encore AB
Org.nr: 556442-9404
Föremålet för bolagets verksamhet är: - annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretags samt hjälpa vid skötsel av affärsått ...
Encore Holding AB
Org.nr: 556845-5579
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Enmax AB
Org.nr: 556954-3704
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...