Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kommunikation i Sollentuna

Linda Skugge Kommunikation AB
Org.nr: 556572-6469
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom kommunikation, media och PR. Vidare skall bolaget bedriva journalistisk- och författarverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
Lithan AB
Org.nr: 556885-4334
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av läkemedel, samt inom kommunikation, ledarskap, motivation och mental träning, jämte därmed förenlig verksamhet.
Lorentzi Kommunikation AB
Org.nr: 556912-7995
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR, marknadsföring, kommunikation, medier, evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Löfvenholm Consulting AB
Org.nr: 556757-4321
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom områdena för elektronisk kommunikation och informationsteknik samt projektledning, utveckling och förvaltning av kalkylmodeller och metoder ...
M L COMMUNICATION AB
Org.nr: 556814-0379
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation administration samt därmed förenlig verksamhet.
Minglr AB
Org.nr: 556919-1934
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och marknadsföring inom området för IT och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Norman Kommunikation AB
Org.nr: 556640-2813
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomisk information och kommunikation samt marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Nornio AB
Org.nr: 556967-8690
Bolaget utvecklar och säljer mjukvara för mobila enheter, datorer och spelkonsoler. Bolaget designar, utvecklar och säljer hårdvara för trådlös kommunikation och mobila enheter, datorer och spel- konsoler. Utöver detta t ...
OHM Group Scandinavia AB
Org.nr: 556767-7827
Bolaget ska bedriva verksamhet inom Internet-kommunikation, event och PR samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ollfors Kommunikation AB
Org.nr: 556707-1203
Produktion av redaktionell kommunikation samt konsultverksamhet inom media och kommunikation med företag och organisationer som uppddragsgivare.
Plan 4 Marknadskommunikation AB
Org.nr: 556488-6371
Aktiebolaget skall bedriva reklam, marknadsföring, kommunikation och konsultationer inom PR och media samt därmed förenlig verksamhet.
Privat Kommunikation Sverige AB
Org.nr: 556895-1486
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva och sälja VPN-tjänster. VPN-tjänsterna innefattar att säkra förbindelser mellan olika datorer samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed fö ...
Prodotyp Design AB
Org.nr: 556776-4070
Bolaget ska bedriva kommunikation och reklamproduktion som omfattar formgivning, originalframställning, produktion och fotografering samt filmproduktion. Att användasi alla idag kända medier, från pappertidningar till di ...
REPUBLIK STAGE EVENTS AB
Org.nr: 556923-2845
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom extern och intern kommunikation, varumärkesbyggnad, reklam, marknadsföring och förändringsprocesser för företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även be ...
Sengaja AB
Org.nr: 556980-3330
Konsultverksamhet inom strategisk kommunikation.
Sigrid Tollgård AB
Org.nr: 559025-0063
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom kommunikation, media och PR samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva journalist- och författarverksamhet, förvaltning av värdepapper ...
Sjöar & Berg Utveckling KB
Org.nr: 969678-8851
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, ledarskap och personlig utveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Skuggeco AB
Org.nr: 556974-3684
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom kommunikation, media och PR, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SparePics AB
Org.nr: 556849-5187
Bolaget ska bedriva och utveckla program och internetrelaterade tjänster, bedriva försäljning och marknadsföring inom IT och kommunikation, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svanudden AB
Org.nr: 556874-4378
Bolaget skall bedriva managmentkonsultverksamhet, professionellt styrelsearbete och rådgivning inom strategisk kommunikation, affärsutveckling, marknadsföring och verksamhetsutveckling'IT, handel med aktier och fastighet ...