Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kommunikation i Sollentuna

Enseal AB
Org.nr: 556954-3688
Bolaget Ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden. Dessutom utfö ...
Ensize AB
Org.nr: 556637-2040
Bolaget skall bedriva annons och reklamverksamhet, företags- ledning, företagsadministration och kontorstjänster, i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i s ...
Ensize International AB
Org.nr: 556743-5861
Föremålet för bolagets verksamhet är annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtagan ...
Enstyle AB
Org.nr: 556954-3720
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Entreprenörfirma Janna Pettersson AB
Org.nr: 556879-2310
Konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Fastcore AB
Org.nr: 556905-0312
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet och produkt- utveckling inom elektronik, data, kommunikation och informations- teknik, främst inom inbyggda system och därmed förenlig verksamhet.
Flagan Production AB
Org.nr: 556962-3415
Bolaget skall bedriva kreativ konsultverksamhet inom events,PR, kommunikation, film, kultur med fokus på blommor och set design och därmed förenlig verksamhet.
Forth & Mypitch Group AB
Org.nr: 556738-9860
Bolaget skall bedriva verksamhet som produktutvecklingsbyrå, kommunikation och innovation samt därmed förenlig verksamhet.
Frame Access AB
Org.nr: 556646-6909
Bolaget skall utveckla och sälja, för den nationella och internationella OEM (Original Equipment Manufacturer) markanden, innovativ plattform teknologi för kommersiellt bruk inom IT-, medicin-, telekom- och processidnust ...
Homeinternationalimpacttablet AB
Org.nr: 556986-8101
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda programvaror och tjänster inom området informationsteknologi, utredning, analys och kodning av information inom elektronisk kommunikation och databehandling, försäljning av s ...
IMPROVALL HB
Org.nr: 969662-3314
tjänster och handel inom ekonomi fastighet, friskvård och kommunikation.
Jansson två AB
Org.nr: 556954-3696
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
JDA Konsult AB
Org.nr: 559021-3970
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, koncept- och affärsutveckling, utveckla evenemang inom idrott, nöje och kultur, förmedla kommersiella rättigheter och möjligheter inom idrott-, ...
Jobblust Sollentuna AB
Org.nr: 556852-0984
Konsultverksamhet inom kommunikation, HR och marknadsföring Sångunderhållning
Jonas Fjelkegård Konsult AB
Org.nr: 556950-9655
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom kommunikation, PR, reklam, rådgivning, utbildning, undersökningar samt verksamhets- och organisationsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig ve ...
KHolst Media AB
Org.nr: 556908-9583
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och media samt därmed förenlig verksamhet.
KommunikologGruppen i Skandinavien EF
Org.nr: 769624-6854
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dess medlemmar arbete. Syftet är att stödja människors kommunikation och förändring och bidra till en mer balaserad värld. Syftet ...
Kursiva AB
Org.nr: 556931-9154
Föremålet för bolagets verksamhet är strategisk rådgivning, kreativ utveckling och produktion inom kommunikation och media, samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lars G Löfquist Konsult AB
Org.nr: 556858-8080
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva management- och teknikkonsultverksamhet inom information, media och kommunikation samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Libam AB
Org.nr: 556631-2194
Bolaget skall bedriva utbildning'kursverksamhet, management consulting, kommunikation'journalistik, översättning samt idka därmed förenlig verksamhet.