Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Enmax AB

"Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag. Dessutom utföra tjänster huvudsakligen i form av åtaganden avseende information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via all slags media och gällande alla slags varor och tjänster. Köp och försäljning av fast och lös egendom. Tjänster som tillåter kommunikation mellan individer, grupper, organisationer. Undervisning och utbildning. Anordnande av handledning och instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i syfte att huvudsakligen utveckla människors mentala förmågor och tjänster samt roa, underhålla eller fånga uppmärksamhet. Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella och kommersiella analyser och forskningstjänster, design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror samt juridiska tjänster. Utskänkning av mat och dryck, kortvarigt boende samt anordnande av resor. Personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå andras individuella behov. Utföra sjötransporter och markentreprenader samt äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Kommunikation - Konsult - Mat - Undervisning
Org.nr: 556954-3704
Företagsform: Aktiebolag