Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Sollentuna

Aktiebolaget Orthanest
Org.nr: 556271-4658
Föremålet för bolagets verksamhet är medicinsk och administrativ konsultverksamhet, utföra utredningsuppdrag, undervisning och medicintekniskt utvecklingsarbete, datoriserade system för administration och schemaläggning ...
BKT MedRespekt AB
Org.nr: 556808-1912
Föremålet för bolagets verksamhet är medicinsk verksamhet, läkar arbete inom gynekologi, obstetrik och anestesi. Föredrag, undervisning och forskning inom gynekologi, obstetik, anestesi och etik, teknisk support och därm ...
C. Vestin psykologpartners AB
Org.nr: 556765-8363
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva öppna sociala insatser för vuxna som psykoterapi men även undervisning och handledning till professionella. Bolaget skall även ge ut böcker och bedriva hälsobefrämjande kurser.
Cess Trading AB
Org.nr: 556369-9569
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultationsverksamhet, uthyrning, försäljning, import och export av produkter och tjänster inom följande verksamhetsområden såsom skolutrustning och material för undervisning, kläde ...
Christopher Sahlström Golf AB
Org.nr: 556892-7361
Bolaget ska bedriva golfrelaterad verksamhet såsom golftävlingar, uppvisningar, undervisning, företagsevent och därmed förenlig verksamhet.
Duo Ullén HB
Org.nr: 969750-8928
Konserter, föredrag, royaltys, undervisning samt konstnärlig och litterär verksamhet.
Encore AB
Org.nr: 556442-9404
Föremålet för bolagets verksamhet är: - annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretags samt hjälpa vid skötsel av affärsått ...
Encore Holding AB
Org.nr: 556845-5579
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Enmax AB
Org.nr: 556954-3704
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Enseal AB
Org.nr: 556954-3688
Bolaget Ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden. Dessutom utfö ...
Ensize AB
Org.nr: 556637-2040
Bolaget skall bedriva annons och reklamverksamhet, företags- ledning, företagsadministration och kontorstjänster, i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i s ...
Ensize International AB
Org.nr: 556743-5861
Föremålet för bolagets verksamhet är annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtagan ...
Enstyle AB
Org.nr: 556954-3720
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Fellers Innovation HB
Org.nr: 969699-7486
Bolaget skall bedriva innovativ verksamhet, utveckla instrument och utrustning, bedriva försäljning, undervisning, konsultverk samhet och affärsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet dels inom pappersbranschen d ...
GV Physiocoach AB
Org.nr: 556747-3136
Bolaget ska verka inom fysioterapi genom utbildning, undervisning och kursverksamhet i området. Bolaget kommer också ägna sig åt testverksamhet av sport och idrottsutövare, videoproduktion, hälsoanalys, stresshantering, ...
HBet mjnygren
Org.nr: 969770-4196
Vi bygger verksamheten enligt 4U principen. Undervisning, Utveckling, Underhållning och Utskänkning. Utveckling inom medicinsk forskning, utbildning samt vård. Undervisning, pedagogisk utveckling samt konsultverksamhet ...
Holmgren & Partners AB
Org.nr: 556270-9211
Aktiebolaget skall bedriva journalistisk verksamhet omfattande layout, redigering och presentationsteknik, undervisning och utbildningsverksamhet, veteran- och järnvägsteknik, samt därmed förenlig verksamhet.
Holocron AB
Org.nr: 556955-4776
Företaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom IT, försäljning, ledarskap och undervisning samt utveckla mjukvaruprodukter.
Image 52 Film- & TV-Produktion AB
Org.nr: 556478-4600
Bolaget skall bedriva film-, televisions- och videoproduktion, med en specialisering mot musik och hästsport, undervisning och koreografi av kürprogram samt träning av ryttare för dessa, uppvisningar i nationella och int ...
Jansson två AB
Org.nr: 556954-3696
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...