Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Encore AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är: - annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretags samt hjälpa vid skötsel av affärsåttaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag. Dessutom att utföra tjänster huvudsakligen i form av åtaganden avseende information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via all slags media och gällande alla slags varor och tjänster. - köp och försäljning av fast och lös egendom. - tjänster som tillåter kommunikation mellan individer, grupper, organisationer. Undervisning'utbildning, anordnande av handledning'instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i syfte att huvudsakligen utveckla människor mentala förmågor och tjänster samt roa underhålla eller fånga uppmärksamhet. - vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella och kommersiella analyser och forskningstjänster, design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror samt juridiska tjänster. - utskänkning av mat och dryck, kortvarigt boende samt anordnande av resor. - personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå andras individuella behov och därmed förenlig verksamhet. - utföra sjötransporter och markentreprenader samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Kommunikation - Konsult - Mat - Undervisning
Org.nr: 556442-9404
Företagsform: Aktiebolag