Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

3M Svenska AB

"Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och utveckling samt försäljning av material och produkter för industriell verksamhet, elektriska och elektroniska utrustningar, produkter för förbättring av miljön, hjälpmedel för informations- hantering, produkter för visuell kommunikation som t.ex. reflex material, produkter för användning inom hälsovården och produkter för privat konsumtion, medverka till utveckling av nya produkter och material inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kommunikation - Partihandel - Plastvaruindustri
Org.nr: 556021-9684
Företagsform: Aktiebolag