Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elisabet Nemert AB

"Bolaget skall bedriva författare- och förlagsverksamhet innebäran de produktion och försäljning av skön- läromedelslitteratur, produktion och försäljning av televisions- och videofilmer. Därutöver skall bolaget bedriva kursverksamhet i språkbehandling och kommunikation samt i enlighet med ovannämnda därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Kommunikation
Org.nr: 556384-2292
Företagsform: Aktiebolag