Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CodeQuality Stockholm AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, distribuera och marknadsföra programvaror och system, att författa artiklar och böcker, att tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att producera och framföra musik, att komponera och arrangera musikverk, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556808-9188
Företagsform: Aktiebolag