Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Sollentuna

110 Procent Konsult AB
Org.nr: 556860-0562
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena IT-systemutveckling, verksamhetsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
2CIT IT-specialist AB
Org.nr: 556828-2387
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och driftverksamhet inom IT området, försäljning och partihandel med datorer och tillbehör samt programmering och därmed förenlig verksamhet.
3pm IT AB
Org.nr: 556584-9782
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, företrädesvis avseende systemlösningar, samt agera som ASP (Application Service Provider) gentemot företagsmarknaden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
64 NETWORKS AB
Org.nr: 556733-3587
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster och produkter inom IT, marknad, kommunikation och miljö avseende återvinning. Formgivning och produktion av ekologiska produkter, t.ex. glas, skålar, kannor, ljusstakar, konstf ...
7Cs WorldBridge AB
Org.nr: 556576-7828
Bolaget skall vara konsultverksamhet inom området för information och kommunikationstelenät och tjänster bland annat för utvecklingsländer, inklusive planering implementering av datanätverk, telecentres, teletjänster(dis ...
8027 Consulting Group i Stockholm AB
Org.nr: 556601-1135
Bolaget skall åta sig uppdrag avseende nyutveckling och utbyggnad av befintliga client- och server baserade datorsystem.
A SOLVING CONSULTANT AB
Org.nr: 556992-5323
Konsultverksamhet inom affärs- och mjukvaruutveckling.
A9 Grafisk Design AB
Org.nr: 556956-2605
Aktiebolaget ska utföra grafisk design.
AB Eldfluga
Org.nr: 556985-4754
Företaget sysslar i huvudsak med konsultverksamhet, utbildning, mentorskap, produktion, import, export, marknadsföring och försäljning inom områdena data, personlig utveckling, konst, livsmedel, hälsoprodukter samt hotel ...
AB Grund-Data
Org.nr: 556499-4316
Bolaget ska bedriva konsultation inom ADB, utveckling och försäljning av program- och maskinvara, uthyrning och handel med entreprenadmaskiner, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Grund-Data Underhåll & Service
Org.nr: 556789-4067
Program- och produktutveckling, dataservice och datakonsultverksamhet, elektronik- och hårdvaruutveckling, bokföring och värdepappershandel.
ABITAX soft AB
Org.nr: 556322-8898
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data-, reklam-, marknadsföring-, ekonomi- och skatteärende samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel med datautrustning, software samt litteratur. V ...
Abrainfo AB
Org.nr: 556820-9737
Företaget ska bedriva konsultverksamhet samt tillhandahålla tjänster inom verksamhetområdena: - Företagsutveckling avseende organisation och arbetsflöden. - Informations och kommunikationsverksamhet samt drift av webbpla ...
Accite Consulting AB
Org.nr: 556736-7361
Föremålet för bolagets verksamhet är att i huvudsak bedriva projektledning inom ramen för IT-tjänster och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acrelec Sweden AB
Org.nr: 556979-9736
Bolaget ska erbjuda tjänster som hänför sig till användning av informationsteknik (IT), särskilt installation av hård- och mjukvara, drift av hjälp- och datacenter, fältteknik, projekt- ledning och rådgivning, handel med ...
AcroSource AB
Org.nr: 556767-6266
Bolagets verksamhet skall vara att utföra konsultjänster inom IT-arkitektur, systemutveckling och integration, samt även att idka programvaruutveckling, utveckling av webbtjänster och därtill förenlig verksamhet. I verks ...
Adanus AB
Org.nr: 556718-6373
Bolagets verksamhet ska vara att utföra tjänster inom bud, transport, städ, uthyrning av bilar, arbeta inom äldreomsorgen och sjukvården, utföra bevakning och parkeringsservice, uthyrning och förmedling av personal, förm ...
Addis Gems AB
Org.nr: 556599-8621
Bolaget ska bedriva handel mineraler och metaller, konsultation inom nätverkssäkerhet, konsultation inom miljöteknologi (vatten och luftreningsverk) samt förvaltning av fast och lös egendom.
Adminda AB
Org.nr: 556959-2305
Företagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster och utbildningar inom testautomatisering, systemutveckling, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed före ...
Affärshuset Ängstorp HB
Org.nr: 969648-7843
Marknadsföring, telemarketing samt försäljning av programvaror för butiker och företag.