Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

7Cs WorldBridge AB

"Bolaget skall vara konsultverksamhet inom området för information och kommunikationstelenät och tjänster bland annat för utvecklingsländer, inklusive planering implementering av datanätverk, telecentres, teletjänster(distansutbildningar, telemedecine, elektronisk handel, "governement, and community-on-line"). Utbildning för telecentre manegement, operation och underhåll samt för utveckling av tjänster och innehåll, utredningarbete (förstudier, affärsplaner, projektformulering, evaluering), översättningsarbe ten och mobilisering av partners och finansiärer samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Information - Underhåll
Org.nr: 556576-7828
Företagsform: Aktiebolag