Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bernt Josephson Förlag AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena reklam, media, kommunikation och utbildning. Bolaget skall inom sina verksamhetsområden tillhandahålla kompetens för analys, idé-, text-, bild- och formproduktion, projektledning samt utbildning. Bolaget skall kunna hjälpa sina kunder att finna lösningar och förslag på struktur och löpande hantering av såväl intern- som extern kommunikation, inklusive press- och övriga mediakontakter. Bolaget skall kunna åtaga sig och utföra journalistiska uppdrag för tidningar, radio, film, video och television. Bolaget skall därutöver kunna åta sig totallösningar på företagsevenemang, exempelvis produktlanseringar, mässdeltagande, bolagsstämmor, konferenser och andra företagsspecifika evenemang."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Evenemang - Kommunikation - Konferenser
Org.nr: 556557-1618
Företagsform: Aktiebolag