Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Sollentuna

AO-koncept AB
Org.nr: 556639-6213
Bolaget skall utveckla och driva koncept inom tydligt definierade områden. Utveckling av koncepten omfattar idédrivande processer, marknadsundersökningar, konsumenttester, produktutveckling, framtagning och registrering ...
Bernt Josephson Förlag AB
Org.nr: 556557-1618
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena reklam, media, kommunikation och utbildning. Bolaget skall inom sina verksamhetsområden tillhandahålla kompetens för analys, idé-, text-, bild- och formproduktion, projektle ...
CF Studio HB
Org.nr: 969771-0938
Musikstudio som kommer erbjuda inspelning, mixning och mastring av musik och ljud. Ljudtekniker till live- konserter och evenemang. Uthyrning av ljudteknisk utrustning. Kurser i musikteori och inspelningsteknik. Uthyrnin ...
Datorspel i Stockholm AB
Org.nr: 556600-6408
Bolaget skall utveckla och sälja datorspel med tillbehör samt arrangera evenemang. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Event Stockholm Fest Arrangör HB
Org.nr: 969740-1397
Helhetsleverantör av evenemang och fest, även hyra ut ljud och ljus till privatpersoner och företag för olika tillställningar.
H DONO'S AB
Org.nr: 556917-6877
Bolaget ska bedriva import och agentur av konsumentvaror såsom livsmedel med tillbehör samt etablering av bistro-, café-, fastfood- och cateringverksamhet samt arrangera evenemang, event och utställningar för företag, pr ...
JDA Konsult AB
Org.nr: 559021-3970
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, koncept- och affärsutveckling, utveckla evenemang inom idrott, nöje och kultur, förmedla kommersiella rättigheter och möjligheter inom idrott-, ...
Lorentzi Kommunikation AB
Org.nr: 556912-7995
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR, marknadsföring, kommunikation, medier, evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Maren Marketing AB
Org.nr: 556632-3993
Bolagets verksamhet ska vara att: - via telemarketing bedriva försäljning, kundservice, insamling, medlemsrekrytering, rådgivning och informationsdistribution - anordna rehabilitering'rekreationsresor och evenemang - hy ...
Nice Events Scandinavia AB
Org.nr: 556863-4561
Bolagets verksamhet är att i egen regi eller på uppdrag av andra arrangera mässor, konferenser och andra evenemang samt därmed förenlig verksamhet, bolaget skall även äga, förvalta samt hyra ut fastigheter.
Odysseus Destination Management AB
Org.nr: 556525-4090
Odysseus Destination Management utvecklats till ett företag som ägnar sig att skapa framgångsrika möten. Oavsett storlek, destination och ämne och konsekvent arbete alltid i fokus. Vår erfarenhet, förhandlingsstyrka och ...
ponsConsulting AB
Org.nr: 556932-9963
Bolaget skall sälja tjänster inom medicinsk vetenskap, framställande av medicinska artiklar, handledning av studenter, arrangera vetenskapliga och kulturella evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Striking brands i Stockholm AB
Org.nr: 556795-3269
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva evenemang, lagerverksamhet, personaluthyrning och framtagning av reklammaterial samt tillhandahålla byggtjänster och jämte därmed förenlig verksamhet.
Wallmaja Supply AB
Org.nr: 556992-4425
Aktiebolaget ska bedriva handel och service med material, utrustning och varor inom kontors'detaljhandelsbranschen företrädesvis inom papper, datateknik, tryck och profilering, städ, emballage och därmed förenlig verksam ...
Yochues Event HB
Org.nr: 969777-1831
Vi är ett eventbolag som kommer erbjuda gymnasieelever bas evenemang och andra events på beställning.