Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Rånes Fastigheter AB
Org.nr: 556807-2044
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.
Rörkalkyl Lennart Holm AB
Org.nr: 556718-4170
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom vvs-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
SA Konsult i Skövde AB
Org.nr: 556194-8208
Bolaget skall driva konsulterande ingenjörsfirma ävensom besiktningsverksamhet i elbranschen samt idka därmed förenlig rörelse.
Sahlströms Maskin AB
Org.nr: 556654-5066
Bolaget skall bedriva konstruktion-, tillverkning och försäljning av industri- och lantbruksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Samuelsson Leadership Development AB
Org.nr: 556974-4625
Bedriva ledarskaps och företagsutveckling samt därmed förenliga verksamhetsområden riktat mot privat, kommunal samt statliga verksamheter.
Saram Mindful Management AB
Org.nr: 556953-9918
Bolaget ska bedriva utbildning och utveckling inom ledarskap och organisation, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget vänder sig till personer i ledande positioner men även grupper, exempelvis ledningsgrupper.
Scandinavian Energy Development Holding AB
Org.nr: 556752-7725
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och förvärva aktier i externa bolag. Och värdepapper.
Scandinavian Trance Event HB
Org.nr: 969762-9955
Konsult - företaget ska konsultera nattklubbar för en klubbkväll med musik inom genren trancemusik. Vi har färdiga koncept som kommer att köpas av nattklubben. Agentur - företaget kommer att ha artister vars tjänster ko ...
SFactory i Skövde AB
Org.nr: 556977-7039
Aktiebolaget ska bedriva butiksförsäljning av skyddsutrustning, kläder och skor samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Siro Konsult HB
Org.nr: 969691-1701
Projektkonsult, främst utbildning och utveckling inom verksamhetsledning. Friskvård.
Sjöråsen AB
Org.nr: 556843-6769
Bolaget ska bedriva lantbruksverksamhet, svinuppfödning, konsult- och rådgivningsverksamhet till privatpersoner och företag inom lantbruks- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därme ...
Skaraborgs Brandkonsult AB
Org.nr: 556683-4395
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom brandskydd, service, underhåll och försäljning av brandskyddsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Skaraborgs Byggkontroll AB
Org.nr: 556585-7553
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggadministration, byggledning samt fastighetsvärdering och därmed förenlig verksamhet.
Skaraborgs Åkerikonsult AB
Org.nr: 556235-7839
Bolaget skall bedriva branschfrågor för den yrkesmässiga trafiken (lastbil) på lokal nivå, vilket är f d Skaraborgs län. Med branschfrågor avses att bevaka och framhäva åkerinäringens trafik- och näringspolitiska intress ...
Skövde CAD-IT AB
Org.nr: 559016-3001
Företaget bedriver konsultverksamhet inom produktionsteknik, CAD, konstruktion mot industrier, IT, musik, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Skövde Entreprenad AB
Org.nr: 556699-5220
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggnation och markanläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Skövde Stadshus AB
Org.nr: 556800-1498
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Skövde kommun helägda koncern, genom innehav av aktier i av kommunen eller eget bildande aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamhet inom kommune ...
Skövdevillan AB
Org.nr: 556806-7937
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom byggsektorn i form av kvalitetsansvar, bygglovshandlingar samt projektledning och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget utföra montage oc ...
Stefan Larssons El & Maskinservice AB
Org.nr: 556602-8162
Bolagets verksamhet är konstruktioner, ombyggnader och underhåll inom elektronik, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Stema Konsult HB
Org.nr: 916902-2291
Medicinsk konsultverksamhet