Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Carl F Holding AB
Org.nr: 559017-4925
Konsultverksamhet inom företagsledning. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.
Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB
Org.nr: 559001-0053
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster samt föreläsa inom psykologi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cederqvist Consulting AB
Org.nr: 556859-5192
Aktiebolaget ska bedriva affärskonsultverksamhet riktad mot såväl tillverkande som tjänstebaserade företag. Konsult och rådgivningstjänster kommer i huvudsak att inriktas med strategi och affärsutveckling, marknadsföring ...
Cemrof Förvaltning AB
Org.nr: 556979-4448
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva konsult- verksamhet inom verksamhets- och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Cevijo AB
Org.nr: 556780-6665
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt värde- papper och därmed förenlig verksamhet.
Claprogruppen AB
Org.nr: 556729-9077
Bolaget skall bedriva elautomation inom verkstadsindustrin och tillverkning av elskåp samt montage av akustikmaterial och undertak samt därmed förenlig verksamhet.
CoCreo AB
Org.nr: 556928-5694
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda företag och samhälle metoder, miljöer och konsultationsinsatser som bidrar till att utveckla deras organisationer till att agera medskapande, kreativt och innovativt samt ...
Cold Marketing and Media Solutions HB
Org.nr: 969659-0414
Utveckling och försäljning av olika former av IT-läsningar, tex skapa platser på Internet, där företag och privatpersoner mot ersättning får lägga ut annonser. Bolaget skall också erbjuda andra former av marknadsföringst ...
Conadera AB
Org.nr: 556975-5423
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster mot företag i teknik och 'ITmedia-branschen. Företaget avser också utveckla teknikrelaterade produkter, mjukvarubaserade tjänster samt sälja teknik- och IT-utbildningar till företag ...
Conequity AB
Org.nr: 556804-9372
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom marknadsföring och IT, äga och förvalta fast och lös egendom samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Coor Service Management EM AB
Org.nr: 556232-0134
Bolagets verksamhet skall vara att för kunder i den tillverkande industrin, främst verkstadsmekanisk industri, tillhandahålla kompletta lösningar avseende förebyggande och avhjälpande underhåll, reservdelsservice, ny- oc ...
D. Sjöberg Konsult Holding AB
Org.nr: 556755-3879
Bolaget ska äga och genom arbetsinsatser förvalta aktier i bygg- nadsbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Datsmin AB
Org.nr: 556722-3481
Företaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom administration, IT och företagsutveckling, samt äga och förvalta aktier.
DF Consulting AB
Org.nr: 556797-8605
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning i huvudsak mot detaljhandelsleden avseende försäljning av inredning- och konsumentprodukter för hem- och offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
DINAKTOR AB
Org.nr: 556919-8608
Föremålet för bolagets verksamhet är att arbeta med interaktiva tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Dr Michael Konsult AB
Org.nr: 556864-0691
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva specialist- psykiatrisk konsultation, utbildning och coachning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Dunly AB
Org.nr: 556901-0985
Bolaget ska bedriva konsult- och bemanningsverksamhet inom IT och affärsutvecling, samt därmed förenlig verksamhet.
EHS konsult AB
Org.nr: 556856-6003
Konsultverksamhet inom miljö, hälsa och säkerhet.
Ekonomivis i Väst AB
Org.nr: 556944-5314
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på stöd och utveckling inom områdena ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Elcompaniet i Skövde AB
Org.nr: 556548-7328
Elkonsult inom besiktningar och installationer.