Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Make IT so AB
Org.nr: 556843-0846
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulting inom organisation, verksamhetsutveckling, ledarskap och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Marie med flera AB
Org.nr: 556838-3060
Föremål för bolagets verksamhet är att tillhandahålla produkter och tjänster inom strategi, marknadsföring och formgivning inom reklam- och marknadsföring. Vidare skall bolaget tillhandahålla kompetens inom aktivt styrel ...
Markcon AB
Org.nr: 556627-8650
Bolaget skall bedriva mätning, besiktning, projektering, projektledning och tillhörande arbeten i samband med mark- och byggnadsexploatering.
MBQ Konsult i Skövde AB
Org.nr: 556514-5777
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av verktyg, fordon och arbetsmaskiner inom byggnadsindustrin, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Medinasus AB
Org.nr: 556903-7038
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och marknadsföra medicintekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
MGB Consulting AB
Org.nr: 556929-0827
Konsultverksamhet främst inom IT och tillverkningsindustri som projektledare, programledare, verksamhetsutvecklare och interimschef. Datakonsult. Konsultverksamhet i samband med planering och dragning av fibermätledning ...
Miljökonsult Anders Eriksson AB
Org.nr: 556636-6208
Bolaget skall driva konsultverksamhet avseende företags organisation, information och utveckling, främst inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö inklusive dokumentation av miljö och naturförhållanden. Dessutom äga ...
Montana Consulting AB
Org.nr: 556778-9002
Bolaget ska beriva projektledning och affärsutveckling inom media samt därmed förenlig verksamhet.
Motorteknik i Skövde AB
Org.nr: 556420-5895
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i motortekniska frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Next Improvement Sweden AB
Org.nr: 556924-8320
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling, utbildning, stödsystem och tjänster inom underhåll och produktions- effektivtet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Nistor Konsult AB
Org.nr: 556542-3638
Bolaget skall bedriva läkar- och psykologmottagning, idka medicinsk och psykologisk konsultations-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet, utveckling och försäljning av dataprogram, äga och förvalta fastigh ...
Nordisk Industrioptimering AB
Org.nr: 556949-2902
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Norekon Invest AB
Org.nr: 556162-6838
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och utöva därmed förenlig verksamhet.
Olssons Logistics i Skaraborg AB
Org.nr: 556535-1029
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom logistik, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
One stop transport och uthyrning HB
Org.nr: 969720-2712
Uthyringsverksamhet av bilar och maskiner inom bygg och verkstad. Transporter, import export av bilar. Event arrangemang marknadsföring av företag.
P E Scandinavian Interim Management AB
Org.nr: 556972-8362
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Paroc Sverige AB
Org.nr: 556688-7161
Bolaget ska direkt eller genom andra bolag bedriva tillverkning, försäljning och utveckling av mineralullprodukter, byggmaterial, byggsystem, kemiska produkter, skyddsprodukter, mekaniska produkter och hydrauliska produk ...
Paroc Sverige AB
Org.nr: 556968-7782
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom andra bolag bedriva tillverkning, försäljning och utveckling av mineralullprodukter, byggmaterial, byggsystem, kemiska produkter, skyddsprodukter, m ...
Pastrim Konsult AB
Org.nr: 556824-2043
Äga och förvalta aktier i rörelsedrivande bolag, att bedriva rådgivning och bemanningsverksamhet inom det städtekniska området, bedriva uthyrning av konsulter och ledare inom samma bransch samt idka annan därmed förenlig ...
PEGIL Innovations AB
Org.nr: 556280-5415
Bolaget ska bedriva konstruktion, utveckling, tillverkning, montering och service av mikrovågsbaserade produkter, handel och förvaltning av värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.