Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Stig-Åke Ljungkvist AB
Org.nr: 556594-5689
Bolaget skall utveckla produkter och utföra konsultuppdrag inom byggindustrin, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Stombergs CM AB
Org.nr: 556699-5113
Bolaget skall bedriva byggledning inom fastighetsbranschen, fastighetsförvaltning, inköp och försäljning av motorcrosscyklar och tillbehör, försäljning av begagnade bilar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verk ...
Styrprojekt Rikard AB
Org.nr: 559030-2013
Aktiebolaget ska bedriva konsult-, service- och entreprenadverksamhet inom styr-, övervakning- och installationsteknik, automation och därtill hörande installationer, främst i fastigheter, äga och förvalta värdepapper sa ...
Stömmenett AB
Org.nr: 556935-8368
Bolaget skall bedriva affärsrådgivning, kapitalförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Summa Kalkylsystem AB
Org.nr: 556646-2734
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorbaserade system för kalkylering, försäljning och ekonomisk uppföljning inom grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av värdepapp ...
Svedjekonsult AB
Org.nr: 556831-2572
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom bygg- branschen samt konsultation inom ledarskap och försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Svensk Husdeklaration AB
Org.nr: 556551-6100
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, mottaga royaltyersättningar, utifrån uppfinningar avseende byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Säljsupport AB
Org.nr: 556863-0205
Bolaget skall bedriva säljledning, säljcoachning samt säljsupport mot service- och tjänsteföretag i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet.
Svetsekonomi i Skövde AB
Org.nr: 556295-6556
Bolaget skall idka handel med svetsutrustningsartiklar samt bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom området för svetsteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepappe ...
SVTF i Skövde AB
Org.nr: 556680-4364
Bolaget skall bedriva försäljning av pellets, syssla med installationer för värme och ventilation samt administrativa tjänster, bedriva uthyrning av lokaler, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Swedish Return AB
Org.nr: 556905-0981
IT konsult, it rådgivning samt försäljning av mjukvara.
Technical Aid Systems i Skövde AB
Org.nr: 556808-6432
Föremålet för bolagets verksamhet är produktutveckling inom el- teknisk utrustning, försäljning av elmaterial, konsultverksamhet inom elbranschen, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Technical Maintenance Group i Sverige AB
Org.nr: 556992-2601
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom underhållsutveckling med inriktning mot tillverkande industri samt därmed förenlig verksamhet.
Technique Management Consulting i Skövde AB
Org.nr: 556900-4269
Bolaget skall bedriva konsultationer och utveckling inom området Mechanical'EngineeringMaskinteknik samt konsultationer av bolagsstyrning och ledning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tegeo Konsult AB
Org.nr: 556666-7878
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom managementområdet, handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
The Ball Longer than the Turf (BLT) HB
Org.nr: 969712-4064
Utbildning, utveckling och konsult inom ledarskaps- och organisation. Uppdragsutbildning och därtill förenlig verksamhet.
TheLogic Planet AB
Org.nr: 556643-7645
Bolaget skall bedriva IT och management konsult, programutveckling, försäljning av datautrustning och programvaror, värdepappershandel, fastighetsförvaltning, äga och förvalta bolag samt finansiella tjänster som köp av f ...
TMV Miljöteknik AB
Org.nr: 556438-5267
Bolaget skall driva funktionskontroll och service av luftbehandlingsinstallationer samt konsultverksamhet inom miljöområdet.
TNG Bruk AB
Org.nr: 556976-3203
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag, bedriva energiproduktion, återvinna- och förädla energiprodukter, bedriva logistik, transport och lagring av energiprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
TNGT i Skövde AB
Org.nr: 556943-8657
Bolaget ska utveckla, tillverka och tillhandahålla installationer för att utvinna elektrisk energi ur strömmande vatten och förny- bara värmekällor samt därmed förenlig verksamhet.