Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Emanuel Kaplan AB
Org.nr: 559021-2733
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarskap, rådgivning, konsultation, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Emtunga Fastigheter AB
Org.nr: 556960-0165
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen ävensom idka förenlig verksamhet.
ENERGITEKNIK, Ingenjörsfirma Kuno Ekdahl AB
Org.nr: 556793-2305
Bolaget ska utföra energideklarationer av byggnader, OVK- funktionskontroll, projektering inom värme och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Erlingsson & Daughters AB
Org.nr: 556731-7861
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eumi Care AB
Org.nr: 556776-7164
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet, personaluthyrning inom sjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Evandis AB
Org.nr: 556888-3184
Management konsult-Effektivisering av företag. Försäljning av varor i e-butik huvudsakligen sportartiklar.
Farmrutin Konsult HB
Org.nr: 969743-0651
Hjälpa företag att förstå farmaceutisk verksamhet inkl krav på lokaler, utrustning och personal samt upprättande av rutiner för verksamheten. Hjälpa företag och privatpersoner med planering, arrangemang av lokaler inkl ...
Fläkt-Teknik AB
Org.nr: 556214-9533
Bolaget ska hyra ut, sälja och tillhandahålla apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, rening, vattenförsörjning och sanitära ändamål, entreprenadverksamhet inom fastighetsområde ...
Forsbergshuset AB
Org.nr: 556847-0370
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och förädla varumärket, konsulttjänster inom fastigheter samt mäkleri, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva förmedling av fastigheter, rörelser och akt ...
Fribergs Maskinteknik AB
Org.nr: 556810-9846
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, renovering av maskinspindlar samt därmed förenlig verksamhet.
Frökullen AB
Org.nr: 556815-9866
Aktiebolaget skall driva konsultation och försäljningsutveckling av företag och importera livsmedelsprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fundahn fastighet och konsult AB
Org.nr: 556544-9195
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom dagligvaru- branschen, bedriva bilvårdsanläggning själv eller genom dotterbolag samt äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verk ...
Företagsbyrån Twin-Flag KB
Org.nr: 916570-9602
Affärsutveckling, företagskonsultverksamhet, fastighets- och företagsförsäljning, förmedling av varor och tjänster, äga och förvalta fastigheter, rörelser och aktier, konsultverksamhet inom miljöområdet. Tillverkning av ...
Förvaltningsaktiebolaget Ulvudden
Org.nr: 556532-1188
Aktiebolaget ska bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gedia kvalitetsutveckling AB
Org.nr: 556542-2432
Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom effektivisering och kvalitetsarbete, handel med och renovering av samlarfordon samt förvaltning av fastigheter och värdepapper.
Glimsveden Byggkonsult AB
Org.nr: 556779-5686
Bolaget skall utföra projektledning och byggledning, kontroller och besiktningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Global Underhållsteknik i Sverige AB
Org.nr: 556849-7043
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom underhållsutveckling med inriktning mot tillverkande industri samt därmed förenlig verksamhet.
Golvtech i Bjärby AB
Org.nr: 556928-0877
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva golvläggning, utföra konsulttjänster och projektledning inom energisektorn samt bedriva värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Gothia Innovation AB
Org.nr: 556552-0706
Bolaget skall skapa och driva en teknikpark med huvuduppgifter att etablera kunskapsföretag inom Högskolans i Skövde kärnområden, att driva entreprenörsutbildning, att stimulera' inspirera'förbereda för företagsbildande ...
Greenwin AB
Org.nr: 556866-4022
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.