Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Pentmark Resurs AB
Org.nr: 556969-5918
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster avseende inköp och försäljning inom fordon och verkstadsindustri.
Per Andersson Konsult och Invest i Skövde AB
Org.nr: 556266-6569
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet inom byggsektorn och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pifum AB
Org.nr: 556821-2186
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena försäkring, skatt och juridik, äga och förvalta aktier i andra företag, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pindaros AB
Org.nr: 556342-2608
Bolaget skall bedriva entreprenad, konsult- och agenturverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
PK Invest AB
Org.nr: 556907-0484
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom produktionskompetens, företagsledning, management och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Placet Invest AB
Org.nr: 556938-3366
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, äga och förvalta onoterade samt noterade värdepapper och bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pomona Balance AB
Org.nr: 556473-0611
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildnings- och utvecklingsverksamhet riktat företrädesvis till företag, statlig och kommunal verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig ve ...
Power Systems Engineering - West Sweden - HB
Org.nr: 969762-5847
Konsultverksamhet inom el och elkraftsystem, handel med värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Projektengagemang El och Automation i väst AB
Org.nr: 556731-8315
Bolaget skall bedriva teknisk konsulttjänster med huvudinriktning på projektledning, konstruktion, projektering och planering inom områdena husbyggnad, samhällsbyggnad, energi, industri, underhåll av objekt inom nämnda o ...
PT Konsult i Väst AB
Org.nr: 556630-6410
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam, förvaltning av aktier och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pulmonum AB
Org.nr: 556999-6712
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet samt bemanning inom medicinsk sjukvårdsverksamhet.
PWE Konsult AB
Org.nr: 559002-0367
Aktiebolaget ska bedriva bemanningsverksamhet och uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.
QDC Förbättringskonsult AB
Org.nr: 556692-7967
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning och verksamhets- utveckling för organisationer inom industriföretag samt äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
QMA Konsult AB
Org.nr: 556770-6121
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet såsom rekrytering, utveckling, utbildning, omställning och avveckling av personal, organisations- och affärsutveckling, samt därmed förenlig verksamhet. I samband me ...
RDIT konsult AB
Org.nr: 556957-5474
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom data- och elektronikbranschen - företrädesvis teknik- och säkerhetsfrågor.
Reel Bar Stuff HB
Org.nr: 969772-7189
Handel med handpressade juicer med inriktning mot restauranger.
Respect Holding AB
Org.nr: 556650-0913
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter och diverse konsultationer i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Retorikverkstaden AB
Org.nr: 556949-6911
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom retorik, kommunikation, media och it samt därmed förenlig verksamhet.
Richard Grahn AB
Org.nr: 559017-9072
Bolaget skall bedriva konsultation inom bygg- och anläggningsbranschen, samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Rubinen Management AB
Org.nr: 556069-7830
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.