Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Atoma Extended AB
Org.nr: 556809-8635
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
B-Plan Business KB
Org.nr: 969682-2353
Marknadsföring, rekrytering och utbildning. Försäljning av värmepumpar, byggmaterial till hus, trädgård & därmed förenlig verksamhet. Import & export. försäljning av konfektion, presentartiklar, kosmetik, hälsoprodukter, ...
B.Kenne Konsult AB
Org.nr: 556369-7118
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik.
BA E Sverige AB
Org.nr: 556650-1887
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom svensk elitidrott, fastighetsförvaltning och handel med aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Beckman Consulting AB
Org.nr: 556934-7676
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom restaurangnäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Jönköping AB
Org.nr: 556980-5525
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet i byggbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Skövde AB
Org.nr: 556163-0525
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet i byggbranschen samt idka annan därmed förenlig rörelse.
Bil-Konsult i Skövde AB
Org.nr: 556457-7616
Bolaget skall bedriva bilhandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Billinge El & Teleteknik HB
Org.nr: 916902-3000
Projektering och installation av el- och teleanläggningar samt försäljning av material för detsamma.
Billinge Konsult AB
Org.nr: 556815-7449
Bolaget ska bedriva marknadsföring och produktrådgivning av färg, golv, tapeter, textilier, färgsättning och målningsbeskrivning, försäljning och montering av fönster, förmedling av hantverkare samt därmed förenlig verks ...
Bjarby Konsult AB
Org.nr: 559018-6648
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarpraktik, uthyrning av läkartjänster, bedriva medicinsk utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BK Hållet AB
Org.nr: 556893-3740
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och i anslutning därtill projektera och uppföra byggnader och därmed förenlig verksamhet.
BlueFive AB
Org.nr: 556939-4975
Bolaget skall bedriva konsult- och bemanningsverksamhet inom modellhobby, branschen, verksamhet avseende reklamfoto och produktion av reklamfilm, handel med varor inom modellhobby branschen samt därmed förenlig verksamhe ...
Brissman & Co AB
Org.nr: 556663-4704
Bolaget ska bedriva reklam och marknadsföring, förvaltning av aktier och värdepapper samt fastigheter.
Byggnadsförvaltarna i Skaraborg AB
Org.nr: 556572-6055
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning, tillhandahålla konsulttjänster vad gäller teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning samt svara som kommissionär för uppdragsgivare som önskar lägga ut ...
Börma Konsult HB
Org.nr: 916901-8273
Konsultverksamhet inom utbildning och utveckling
Cadverkstan Segerstorp AB
Org.nr: 556987-9876
Bolaget skall bedriva bearbetning och montage inom industrin, konstruktionstjänster inom industri, utförande av ritningar i cad inom industri och därmed förenlig verksamhet.
CAlexo AB
Org.nr: 556942-1877
Bolaget skall bedriva elinstallationer, handel med elmaterial. Uthyrning av entreprenadmaskiner t.ex. skylift, minigrävare. Förvalta värdehandlingar.
Callma AB
Org.nr: 559028-3247
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta konsulttjänster inom organisation, management, personalvård och handledning. Verksamheten innefattar även byggrådgivning, förvaltning, omvärldsbevakning, byggledning och hantverkstj ...
CAMB Consulting AB
Org.nr: 556380-2114
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av svenskt byggnads- material på export till sydamerika främst Colombia samt bedriva försäljning av varor och tjänster inom informationsteknologi- området, äga och förvalta fas ...