Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skövde

Karlsfors konsult AB
Org.nr: 559040-1146
Konsultärenden inom utbildning och rådgivning som rör HLR och Yrkeskompetensbevis och därmed förenlig verksamhet. Företaget kommer äga och förvalta värdepapper.
KESON Byggadministration AB
Org.nr: 556370-7099
Bolaget skall vara verksamt inom byggadministration, som projekt och byggledning, besiktning, entreprenadverksamhet samt köp och försäljning av fastigheter, samt förvaltning av fastigheter.
KJG Event AB
Org.nr: 556881-4403
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som konsult inom nöjes- branschen, discjockey samt därmed förenlig verksamhet.
Klimatgruppen i Skaraborg AB
Org.nr: 556679-4946
Bolaget ska bedriva installation och konsulttjänser inom värmeåtervinning och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
KMJ KONSULT AB
Org.nr: 556439-1703
Bolaget skall driva konsultverksamhet i fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel samt viss entreprenadverksamhet i anslutning därtill, vidare genom dotterbolag äga och förvalta fastigheter och annan kapitalintensiv eg ...
Konsult Per Mellegård AB
Org.nr: 556612-8632
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet : Konsultverksamhet inom verkstadsindustrin, omfattande: Allmän mekaniskt konstruktionsarbete, dokumentation av mekaniska produkter. Konstruktion, utveckling och försäljning av mek ...
Konsulterna Vintergatan i Skövde HB
Org.nr: 969767-8507
Företagets verksamhet omfattar konsulttjänster inom organisation, management, personalvård, byggrådgivning, omvärldsbevakning byggledning och hantverks- tjänster. Handledning och förvaltning ska ske inom organisations-, ...
Kraft & Balans Skövde AB
Org.nr: 556977-6866
Bolaget skall erbjuda tjänster inom området utbildning, personlig utveckling och kommunikation samt konsultation inom organisationsutveckling, ledarskap, hälsovård och träning, idka handel med värdepapper, fastighetsförv ...
Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB
Org.nr: 556456-2683
Bolaget skall bedriva vård för äldre och psykiskt funktionshindrade samt hemtjänst och service. Bolaget skall vidare äga och förvalta aktier samt bedriva bolagsservice såsom redovisning, ledningsuppgifter, styrelsefrågor ...
KVATEK Teknikerleasing AB
Org.nr: 556555-5140
Bolaget skall verka som konsulter inom områdena produktions- teknik, kvalité och data åt framförallt tillverkningsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
L. Koorp Consulting AB
Org.nr: 556938-0826
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, bolagstyrning, organisationsfrågor, management samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Lars Andersson BCM AB
Org.nr: 556708-9916
Bolaget skall bedriva byggledning och därmed förenlig verksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Lassabacka Holding AB
Org.nr: 556438-8550
Föremålet för bolagets verksamhet är taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fastigheter. Förvalta värdepapper samt holdingverksamhet i icke finansiella koncerner.
Lennart Engelhardt AB
Org.nr: 556560-1589
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management samt starta, utveckla, driva och äga bolag, köpa och sälja konst, mark, värdeppaper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Lerums Industriautomatik AB
Org.nr: 556376-9891
Bolaget skall bedriva elkonstruktioner och fastighetsförvaltning samt köp och uthyrning av fastighets- och kontorsinventarier och därmed förenlig verksamhet.
Lerums Industriautomatik HB
Org.nr: 916566-1167
Konsult- och entreprenadverksamhet inom elbranschen, handel med elmaterial och tillverkning av automatikutrustning samt fastighetsförvaltning.
Liao Consulting AB
Org.nr: 556784-9871
Bolaget skall sälja företagsekonomiska konsulttjänster, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar, och därmed förenlig verksamhet.
Logiksystem i Skövde AB
Org.nr: 556284-9181
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenaduppdrag inom styr-, regler- och automatiseringsteknik och därmed förenlig verksamhet.
Lotten o Company AB
Org.nr: 556926-8716
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, utbildning, företagsmatchning utomlands, bedriva kostrådgivning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig ver ...
Långå Kraft AB
Org.nr: 556956-9410
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera förnyelsebar energi samt äga vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet.