Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uppsala

Lantz Education AB
Org.nr: 556971-9262
Bolaget skall bedriva utbildningstjänster inom förhandling, juridik och retorik, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Lasse Skiöld Konsult & Värdeförvaltning AB
Org.nr: 556377-7035
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi, juridik och företagsledning samt handel med och förvaltning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Leading Line AB
Org.nr: 556867-5127
Företaget ska bedriva: - konsultverksamhet inom utbildning, medicin och forskning samt inom det marina området - produktion och försäljning av utbildningsmaterial - produktion och handel med lös egendom inom tandvård, ma ...
LEDpower Lightning Company Sverige AB
Org.nr: 556598-1940
Bolaget skall utveckla belysningsarmaturer och belysningslösningar med LED samt sälja och distribuera sådan utrustning samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Legal Forward AB
Org.nr: 556748-6096
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk och ekonomisk rådgivnings- och konsultverksamhet, system-, produkt- , och affärsutveckling för drivande av webbaserade tjänster för information och försäljning av ...
Lidehäll & Wikström HB
Org.nr: 969620-2663
Konsultverksamhet inom medicin, juridik, utbildning och rådgivning främst för företag inom medicinbområdet.
Limni Investments AB
Org.nr: 556911-7327
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda konsultationstjänster inom IT, säkerhet och kvalitet.
Locksley AB
Org.nr: 556976-1561
Bolaget ska bedriva - konsultverksamhet inom områdena juridik, organisation, management och agentverksamhet - hotell- och vandrarhemsverksamhet - handel med antikviteter - äga, förvalta och sälja fast och lös egendom jäm ...
LOW Creative HB
Org.nr: 969758-0653
Företaget bedriver ljud-, text- och bildproduktion samt verkar som skivbolag och förlag.
MA Music KB
Org.nr: 969762-3487
Företaget skall bedriva tryckning, produktion, komposition och distribution av musik-verk såsom noter, CD-skivor, böcker samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även driva artistförmedling och därmed förenlig ve ...
MACRIJARI CONSULTING AB
Org.nr: 556383-2558
Bolaget skall idka konsult- och utbildningsverksamhet rörande skatter, juridik, försäkring och ekonomi, bokföringsverksamhet samt förvalta fastigheter, lös egendom, värdepapper och kapital och därmed förenlig verksamhet.
Malma Invest AB
Org.nr: 556187-3935
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, bedriva konsultverksamhet avseende företagsöverlåtelser och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skal ...
Malma Konsult AB
Org.nr: 556328-3398
Bolaget ska driva mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, bedriva konsultverksamhet avseende företagsöverlåtelser och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vi ...
Malmberg & Blom AB
Org.nr: 556983-8450
Aktiebolgate ska ägna sig åt verksamhet inom juridik och nutrition samt handel med värdepapper.
Martin Andersson i Uppsala AB
Org.nr: 556979-1816
Verksamheten består av matkonsultation och liknande uppdrag, vilket t.ex. innebär inspelning av filmer och framtagandet av böcker.
Martin Östling konsult AB
Org.nr: 556984-5893
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och förvaltning av finansiella instrument jämte därmed förenligm verksamhet.
Matparken EF
Org.nr: 769621-0967
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet inom parkförvaltning och trädgårdsodling, samt förädling och försäljning av råvaror och förädlade livsmedel. I förenin ...
Mats Åleskog Konsult AB
Org.nr: 556074-0283
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik och styrelsearbete, handel med värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Memira Holding AB
Org.nr: 556684-0079
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva tjänsteverksamhet inom området för ögonkirurgi och tillhandahålla administrativa och andra koncerngemensamma tjänster till bolag inom bolage ...
MICHAEL SAHLIN KONSULT AB
Org.nr: 556950-5604
Bolaget skall bedriva rådgivning inom utrikes- och säker- hetspolitik samt därmed förenlig verksamhet.