Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uppsala

Montera Inredning o Bygg i Uppsala AB
Org.nr: 556693-0607
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt uthyrning av skotrar och motorcyklar, samt därmed förenlig verksamhet.
Montjoy Media AB
Org.nr: 556837-4499
Bolaget ska bedriva kommunikation i ord och bild i olika former, framför allt inom områden som rör sociala medier, kommunikation, ledarskap, EU, politik, idrott och upplevelser samt närliggande områden, verksamhet inom u ...
Morco AB
Org.nr: 556982-6281
Bolaget skall tillhålla ingenjörstekniska tjänster som konstruktion, design, installation, test, underhåll och reparationer av tele- och datakommunikationssystem, försäljning och uthyrning av teknisk utrustning för testn ...
Morrocoy AB
Org.nr: 556989-1285
Företaget ska bedriva artistisk verksamhet. Skapar egen hemsida med webbshop. Eget klädmärke och merchandise.
MP Kreativ Teknik i Uppsala AB
Org.nr: 556540-7029
Bolaget skall bedriva konsultations- och produktionsverksamhet inom nöjes-, evenemangs- och musikområdena samt därmed förenlig verksamhet.
MP SPORTKONSULT AB
Org.nr: 556343-6418
Bolaget skall arrangera och svara för rådgivning för sportevenemang samt därmed förenlig verksamhet och tillhandhålla tjänster inom reklambranschen.
Murlang AB
Org.nr: 556979-6146
Företaget ska sälja tjänster kring: produktutveckling, marknadsföring, försäljning, och strategisk analys som därigenom bidrar till organisations- och företagsutveckling. Till en början inom medicinteknik och detaljhande ...
MYD AB
Org.nr: 556922-5336
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, utbildning, lagerbolag, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Mårsäter Consulting HB
Org.nr: 916673-2819
Konsultverksamhet inom konst, utbildning, juridik och skogsbruk.
Märtas kök bar & deli KB
Org.nr: 969772-3196
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, catering och festvåningsverksamhet samt konsultationer inom restaurang samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mörckta AB
Org.nr: 556837-6247
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet i juridik och affärsutveckling. Aktiebolaget ska även bedriva konstnärlig och kulturell verksamhet. Konstnärlig och kulturell verksamhet har inte samma krav på överskott som den ...
Nerdy Makers AB
Org.nr: 559015-0917
Bolaget skall bedriva mjukvarutveckling, försäljning av IT- relaterade tjänster och produkter, handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
New Step Competence AB
Org.nr: 556614-2229
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT, management, projektledning, verksamhetsutveckling, strategiskt ledarskap och juridik. Marknadsföring, kommunikation, konceptutveckling, servicemanagement, ledarskap, affärsma ...
Newmind Solutions AB
Org.nr: 556764-8265
Bolaget skall utföra datakonsult- och dataprogrammeringstjänster inom mjukvara, applikations- och systemutveckling, internettjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utveckla och sälja internetbaserade tjän ...
Noreback Uppsala AB
Org.nr: 559003-2313
Bolaget skall tillhandahålla tjänster och produktion inom media och event samt bedriva handel med aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Nyrum AB
Org.nr: 556965-1572
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsutveckling, projektutveckling och produktutveckling inom bygg och fastighet, uthyrning av fastigheter, konsult inom marknadsföring, illustration, arkitektur, han ...
Oak Cape AB
Org.nr: 556994-2021
Bolagets skall bedriva ekonomisk konsultation samt investeringsverksamhet i noterade och onoterade värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Palikari AB
Org.nr: 559005-1503
Aktiebolaget ska bedriva utveckling av och investering i affärsprojekt och företag, handel med värdepapper samt därmed förenlig konsultativ verksamhet.
PCG Clinical Services AB
Org.nr: 556894-6569
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom klinisk läkemedelsprövning och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
PDA Holding AB
Org.nr: 556946-8654
Bolaget ska sälja kapitalförvaltningstjänster som agent, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.