Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uppsala

dealaid AB
Org.nr: 556807-4180
Bolaget ska bedriva juridik och ekonomiska konsulttjänster, inkassoverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Demaco HB
Org.nr: 916512-8647
Ta fram beslutsunderlag genom information från publicerad statistik och tidskriftsartiklar.
Deurell Juridik Handelsbolag
Org.nr: 969693-4588
Konsultverksamhet avseende juridsk och ekonomisk rådgivning.
Devinctus AB
Org.nr: 556877-2890
Bolaget ska inneha och förvalta patent, rättigheter och varumärken.
Diascan AB
Org.nr: 556306-9870
Bolagets verksamhet är att utveckla och försälja datorbaserade bildanalyssystem för biomedicinska och tekniska tillämpningar.
Dosins AB
Org.nr: 556845-4671
Bolaget ska bedriva restaurang och'bolagsetableringutveckling, samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av hemelektronik, samt elektroniska apparater med användning i fordon och fartyg, via internet och i butik. Utfö ...
E T Företagsvärden AB
Org.nr: 556893-8228
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende rådgivning inom bokföring och redovisning, mäkleriverksamhet avseende aktieöverlåtelser, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamh ...
E-move AB
Org.nr: 556596-1397
Bolaget skall bedriva utveckling av infrastruktur för datakommunikation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eastmind AB
Org.nr: 556855-6053
Företaget är specialister på affärer med och mot länder i östeuropa, framförallt Ukraina samt länderna i baltikum och kaukasus. Områden som vi fokuserar på är generell affärskonsultation till svenska företag som vill in ...
Edison AB
Org.nr: 556905-2821
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, analyser samt utvärderingar av ekonomiska reformer och därmed förenlig verksamhet.
edvisor AB
Org.nr: 556604-9374
Bolaget skall bedriva planering och genomförande av konsultverksamhet med idrottslig inriktning och kapital- och värdepappersförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EHS Akuten AB
Org.nr: 556905-4421
Konsultverksomhet inom områderna hälsa, miljo och säkerhet.
Ekolagen Miljöjuridik AB
Org.nr: 556711-2783
Bolaget skall bedriva utbildning, rådgivning, konsultation och processföring i juridik med specialitet miljörätt, djurskyddsrätt, livsmedelsrätt, allmän tillsynsjuridik, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka ...
Eksales Management AB
Org.nr: 556970-6137
Bolaget ska ansvara för kundbearbetning och säljledning, främst inom dagligvaruhandeln samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Entum tillgänglighetskonsult Fredrik Lindgren AB
Org.nr: 556779-1925
Föremålet för bolagets verksamhet är rådgivning och vägledning inom tillgänglighetsområdet d.v.s. funktionshinderperspektivet och de sammanhängande krav som finns på samhället. Äga och förvalta aktier samt andelar och dä ...
Equari AB
Org.nr: 556987-3507
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicinteknikbranschen samt utveckling och försäljning av mjukvara.
Erik Myrsten AB
Org.nr: 556874-8585
Konsultverksamhet inom juridik, fastighetsförmedling och fastighetsvärdering samt värdepappershandel.
Eurovip Group AB
Org.nr: 556629-8914
Bolaget har till föremål för sin verkamhet att utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom både mjukvaru- och hårdvaruområdet, utveckling och förmedling av immateriella rättigheter, äga och förvalta lös och fas ...
Expand Sweden HB
Org.nr: 969658-9523
Försäljning och utbildning av dataprogram inom redovisning och administration samt försäljning'nybildning av olika bolagsformer. Tillverkning och försäljning av handarbeten. Musikproduktion'försäljning av densamma samt u ...