Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uppsala

2C Certia AB
Org.nr: 556815-5013
Bolaget ska bedriva utveckling, analysverksamhet, konsultverksamhet och undervisningsverksamhet inom teknik, kemi, medicin, biologi och farmaci samt idka därmed förenlig verksamhet.
7D - Consulting AB
Org.nr: 556970-9826
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industriell statistik och biofysikalisk forskning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Carlstam Konsult
Org.nr: 556880-5922
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom finansiell konsultation, exempelvis pensionsplanering och därmed förenlig rådgivning. Företaget ska även bedriva konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling, ...
AG Event & Marketing AB
Org.nr: 556709-5962
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva innehav och tävling med bilar, event och marketing av racing, bilar och motorsport, handel med fastigheter och värdepapper, bedriva bensinhandel och därmed förenlig verksa ...
Aktiebolaget Tofaba
Org.nr: 556060-8605
Bolaget skall bedriva konsult- och operativ verksamhet inom säkerhetskoordinering, konsultverksamhet inom företagsledning samt idka handel med finansiella instrument för bolagets kapitalförvaltning och annan med rörelseg ...
Alimenta Medical AB
Org.nr: 556545-8766
Bolaget skall bedriva utveckling och utvärdering av produkter för diagnostik av födoämnesöverkänslighet samt därmed förenlig verksamhet.
Andersen Constructive Consulting AB
Org.nr: 556473-8200
Bolaget skall tillhandahålla juridiska och ekonomiska konsluttjänster för små och medelstora företag. Vidare skall bolaget vara verksamt inom personaluthyrning med inriktning på bl a ekonomi, juridik, vård och behandling ...
Anne Nilsson Fastighetsförmedling & Juridik AB
Org.nr: 556850-0986
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet för villor, bostadsrätter, fritidshus, tomter, och kommersiella lokaler, juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Arbor AB
Org.nr: 556637-7957
Bolaget skall bedriva tillverkning av träskåp, skriva kultur- artiklar, hålla föredrag, policyanalys för den offentliga sektorn och bedriva konsultverksamhet inom finansiell styrning.
Arosonic Media AB
Org.nr: 556920-6435
Aktiebolaget ska bedriva affärsrådgivning och produktion med inriktning på juridik, ekonomi, marknadsföring och reklam inom multimedia samt därmed förenlig verksamhet.
Aurum Juridik AB
Org.nr: 556408-7103
Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av juridisk verksamhet med särskild inriktning mot affärsjuridik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Axelid AB
Org.nr: 556710-2289
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom event, mötesplatser samt nätverksbyggnad även som idka därmed förenlig verksamhet.
Axuda HB
Org.nr: 969690-2304
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt bemanning inom evenemangsplanering, juridik, management, bygg, ekonomi, grafisk och digital design, webbutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
B. E. Juridik AB
Org.nr: 556824-1243
Bolaget ska producera juridiska och ekonomiska tjänster.
Barock Produktion AB
Org.nr: 556786-9986
Företaget för bolagets verksamhet är att bedriva event och kommunikationsbolag med inriktning på tekniska kommunikations- lösningar för stora och små möten samt därmed förenlig verksamhet.
BE Finans och Konsult AB
Org.nr: 556631-9702
Bolaget skall tillhandahålla finansiella konsulttjänster och att, direkt eller indirekt, investera i, förvalta och handla med aktier och andra finansiella instrument samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bergström Vind AB
Org.nr: 556759-5565
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av system för mätningar och numeriska beräkningar relaterade till meteorologi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Biogas Öst AB
Org.nr: 556904-4166
Bolaget ska genom sin verksamhet främja biogasens utveckling och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. Bolaget ska vidare, gentemot intressenterna i Biogas Öst Ideell Förening, bedriva service- och informat ...
Blue IP Sweden AB
Org.nr: 556760-1439
Bolaget skall äga och licensiera immateriella rättigheter inom IT och telekom, kommunikation, köpa och sälja, äga lös egendom såsom värdepapper och aktier samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Wennström Production AB
Org.nr: 556885-0084
Aktiebolaget ska bedriva kapital- och fastighetsförvaltning, produktion av film, teater och litteratur samt bedriva undervisning inom humaniora , juridik och samhällsvetenskap.