Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uppsala

SFF i Mälardalen KB
Org.nr: 969704-4429
Mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Skrah AB
Org.nr: 556798-8448
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, företagsorganisation, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Skrotpiraterna EF
Org.nr: 769628-3170
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta med konst-, event- och mediaproduktion, till exempel genom att driva projekt, ha gemensam marknadsföring och öka samverkan mellan ...
Skönhetsakademin Christina Edefors AB
Org.nr: 556729-4474
Bolaget skall bedriva utbildning i hudvård, makeup, ledarskapsutbildning, coaching, arrangera konferenser och seminarier, bedriva fastighetsförvaltning, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SM Renewables AB
Org.nr: 556973-5110
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och drift av system för mätningar och numeriska beräkningar relaterat till meteorologi och direkt eller genom dotterbolag, projektera, bygga, äga och förvalta vindkraftverk, pr ...
Snickeriportalen i Uppsala AB
Org.nr: 556555-5330
Bolaget skall bedriva försäljning av snickerier, konsultverksamhet inom snickeri och försäljning, samt kundvårdstjänster såsom anordnande av events samt därmed förenlig verksamhet.
solvevision AB
Org.nr: 556961-2269
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktion inom musik samt evenemang och därmed förenlig verksamhet.
SSK Säkerhetsakademien AB
Org.nr: 556750-8709
Bolaget skall bedriva utbildningar, utredningar och analyser samt alla typer av konsultationer inom säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
StarComp Event&Consulting AB
Org.nr: 559006-7533
Konsulttjänster mot offentliga sektorn inom utbildning, arbetsmarknad och internationalisering. Integration av nya svenska medborgare. Vikariat inom skolområdet som rektor och lärare. Framtagning av ansökningar för EU-pr ...
StatCon AB
Org.nr: 556734-8577
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området för avancerad statistik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Statisticon AB
Org.nr: 556558-2185
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet i samband med planering, genomförande och analys av utredningar och andra studier där statistisk kompetens efterfrågas. Bolaget kommer även att medverka vid utbildning om sta ...
Stefan Scharmer AB
Org.nr: 556826-4369
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom informationssäkerhets- och dataområdet och renovering, försäljning och uthyrning av klassiska- och specialfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Stenrosen Ett KB
Org.nr: 916672-7264
Konsultverksamhet inom tjänstesektorn med inriktning på företagsorganisation och juridik.
Stimons AB
Org.nr: 556846-9364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bioteknik, diagostik och medicin samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sweden Barmanagement AB
Org.nr: 556981-0202
Bolaget ska bedriva barskola, eventverksamhet, rådgivning- och konsultverksamhet inom bar och restaurang, försäljning av bar- reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
SWEKAB KONSULT AB
Org.nr: 556823-0279
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom motorfordon, handel och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Symbiom AB
Org.nr: 556952-1007
Aktiebolaget ska äga och förvalta värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom livs- och fodermedelsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Taxfree Group VAT Network TGV AB
Org.nr: 556667-7950
Bolaget skall äga, förvalta och administrera varumärken inom koncernens bolag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tekonor HB
Org.nr: 916671-7521
Försäljning av varor och tjänster inom områdena teknik, ekonomi och pedagogik.
TenderQuest AB
Org.nr: 556865-3199
Bolaget skall sammanföra institutionella investerare och kapitalförvaltare genom ett webb-baserat verktyg som erbjuder investerare en effektiv process för manager selection och detaljerad feedback och statistik till kapi ...