Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MA Music KB

"Företaget skall bedriva tryckning, produktion, komposition och distribution av musik-verk såsom noter, CD-skivor, böcker samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även driva artistförmedling och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Distribution - Ekonomi - Juridik
Org.nr: 969762-3487
Företagsform: Kommanditbolag