Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Malma Konsult AB

"Bolaget ska driva mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, bedriva konsultverksamhet avseende företagsöverlåtelser och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter med därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Juridik - Konsult
Org.nr: 556328-3398
Företagsform: Aktiebolag