Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Malma Invest AB

"Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, bedriva konsultverksamhet avseende företagsöverlåtelser och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter med därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Juridik
Org.nr: 556187-3935
Företagsform: Aktiebolag