Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tyresö

+ Jobb i Stockholm AB
Org.nr: 556803-7435
Bolaget ska bedriva städ och byggverksamhet, personaluthyrning, transporter, förvaltning av fastigheter, bygg och städmaskiner, lokaler, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
20 Investors AB
Org.nr: 556644-2272
Bolaget skall bedriva förvärv och ägande av mark och fastighet i Europa, näringsdrivande enheter såsom hotell, restaurang, import och export av varor och tjänster inom ovanstående branscher och därmed förenlig verksamhet ...
A Svanholm Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556830-0205
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av produkter och tjänster inom inredning och inredningsdetaljer, konsultverksamhet i ...
A. B. Aktuell Balans AB
Org.nr: 556236-2573
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper, rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
AB Beatstreet
Org.nr: 556884-6819
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och lokaler jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Bonit Invest
Org.nr: 556060-9983
Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med fastigheter, aktier, andelar och andra värdepapper, bedriva verksamhet inom filantropi, sociala investeringar, vård och omsorg, utbildning samt idka därmed förenlig verksa ...
AB köldknäpp
Org.nr: 556239-8072
Bolaget skall bedriva verksamheten med köp, exploatering, förvaltning och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet inom företags- och fastighetsekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Tyresö Elinstallatör Perland
Org.nr: 556882-6050
Elinstallationer, service, fastigheter, värme, pumpar
Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
Actinvest AB
Org.nr: 556739-4985
Bolaget ska förvärva och förvalta bolag, värdepapper, fastigheter och skogsfastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ledarskapsrådgivning (management- konsulting), affärsutveckling samt d ...
Agava AB
Org.nr: 556760-8657
Bolaget ska bedriva köp, försäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Forbonden 1
Org.nr: 556936-6353
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Forbonden 2
Org.nr: 556936-6387
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Forbonden 3
Org.nr: 556936-6379
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Forbonden 4
Org.nr: 556936-6361
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Fridh o Wall
Org.nr: 556960-8713
Föremålet för bolagets verksamhet är event, trädförädling, utrustning och maskiner övrig partihandel inom event och träförädling äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gripenborg
Org.nr: 556145-7390
Bolaget skall förvalta, äga och bedriva handel med fastigheter, bedriva verksamhet inom ekonomi och finansiering dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, handel med och kon ...
Aktiebolaget RJH Service
Org.nr: 556995-9629
Tvätt, service och reparationer av kundvagnar och liknande butiksutrustning. Administrativa tjänster såsom inköp och personaluthyrning. Tjänster inom friskvård. Vi kommer även att åta oss försäljningsuppdrag och fotograf ...
Aktimeda AB
Org.nr: 556234-4126
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva psykologisk och psykoterapeutisk bedömning, behandling, fortbildning och utbildning. Utveckling av företagsorganisation. Bedriva handel och förvaltning av värdepapper och ...
ALLAN RUTH KONSULTBYRÅ AB
Org.nr: 556372-5166
Bolaget skall bedriva marknadsföring och marknadsundersökningar, utbildningsverksamhet inom detaljhandel, förvaltning av fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.