Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tyresö

Nyström och Börjesson Måleri & Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556829-8136
Aktiebolaget ska bedriva måleri, bygg- och entreprenadverksamhet, äga, förvalta och hyra ut fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nytorps El AB
Org.nr: 556353-4493
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elektrisk installationsverksamhet och konsultationer inom elbranschen, bedriva bokföringsverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig v ...
Nära&Kära Fastighetsskötsel AB
Org.nr: 556947-2490
Bolaget ska köpa och sälja fastigheter och mark samt bedriva fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
O.T.K Bygg AB
Org.nr: 556689-9596
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, reparationer och underhåll av fastigheter samt härmed förenlig verksamhet.
Olle Beckers Entreprenad AB
Org.nr: 556557-1782
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, anläggnings- och entreprenadverksamhet, handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Olle Bergstedt AB
Org.nr: 556336-5716
Bolaget skall sälja livsmedel i detalj och parti, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, köpa och sälja konst och antikviteter, köpa och sälja nya och begagnade båtar, konsulttjänster i form av rådgivning och utbi ...
One Star Ventures STHLM AB
Org.nr: 556994-7566
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter'lokaler samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Oseryt Fastighets AB
Org.nr: 556725-7992
Bolaget skall äga och förvalta industrifastigheter och andra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
P Wilczok Fastighets AB
Org.nr: 556193-7698
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva aktiehandel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
P&C Högberg Förvaltnings AB
Org.nr: 556694-8005
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
P&I Consulting AB
Org.nr: 556926-4251
Företaget skall bedriva: - Konsultverksamhet inom maskininköp och processutveckling mot den träförädlande industrin i framför allt Sverige men även globalt. - Konsultverksamhet inom kvalitetskontroll av limningsprocesser ...
Pacta Sunt Servanda PSS AB
Org.nr: 556634-9048
Bolaget ska bedriva distributionsverksamhet, företrädesvis av reklammaterial, konsulterande verksamhet inom grafiska branschen, byggverksamhet och handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed för ...
Padoc Group AB
Org.nr: 556985-1750
Aktiebolaget ska bedriva allt inom ny-, om- och tillbyggnationer, tillverkning av hus och renovering av fastigheter.
Patrik Rössel AB
Org.nr: 556754-1858
Bolaget ska bedriva travrelaterad verksamhet, hästavel, IT-support, IT-utveckling, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
PE Energi och Miljö AB
Org.nr: 556972-8784
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom VVS, ventilation avseende fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Per Isakzon Byggnads AB
Org.nr: 556227-4273
Bolaget skall driva snickeri- och byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Pernilla Bennet Fastigheter AB
Org.nr: 556867-4328
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och förmedling av fastigheter och lokaler. Inköp och exploatering av mark och liknande objekt. Handel med fastigheter för privatpersoners och företags räkning. ...
PG Backlund AB
Org.nr: 556955-1442
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggteknisk konsultverksamhet, fastighetsutredningar samt handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Philip Thorvaldson AB
Org.nr: 556924-7199
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och fastighetsförvaltning. Det skall även bedriva handel och uthyrning av lös och fast egendom exempelvis båtar och handel av värdepapper samt därmed förenlig verksa ...
PKU Konsult AB
Org.nr: 556588-8335
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.