Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tyresö

Företagsagent Sverige AB
Org.nr: 556774-4122
Föremålet för bolagets verksamhet är att helt eller delvis äga och aktivt utveckla rörelsedrivande företag, konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi och juridik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga ...
Förvaltningsaktiebolaget ELEGANS
Org.nr: 556380-9978
Bolaget skall åta sig managementuppdrag med finansiell service- verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om kredit- rörelse, bedriva import och export samt grossistverksamhet inom fritids- och presentsektorn, ...
G M Teknik AB
Org.nr: 556386-6317
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av byggmaskiner, byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Geo:S1 AB
Org.nr: 556816-4197
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom geoteknik och grundläggning, bygg- och projektledning. Äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gildar Active Support AB
Org.nr: 556494-6746
Bolaget skall bedriva projektering, försäljning och installation inom data- och telekommunikationsområdet. Bolaget skall även bedriva förvärv, förvaltning, uthyrning samt renovering och service av fastigheter. Bolaget sk ...
Gimmersta Investment AB
Org.nr: 556846-1247
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Global Resources Scandinavia AB
Org.nr: 556220-9808
Bolaget skall bedriva handel med metallbearbetande maskiner, råvaror såsom ädelmetaller, tillhandahålla konsulttjänster för främjande av verksamhet i före detta portugisiska koloniländer, ekonomisk administration och råd ...
Gnesta 4:29 Fastighets AB
Org.nr: 556811-0083
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Goldcrest AM AB
Org.nr: 556845-2089
Bolaget skall bedriva konsultationer inom management, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Granza AB
Org.nr: 556674-9775
Bolaget skall idka byggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter, restaurang- och cateringverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Gremio AB
Org.nr: 556555-1743
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, fastigheter, tomtmark och lös egendom företrädesvis inom fastighets- och byggnadsbranschen samt konsultverksamhet inom management och resurskonsultation företrädesvis inom ekon ...
Grävgruppen i Tyresö AB
Org.nr: 556754-0801
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad- verksamhet med lastbilar, traktorer och övriga entreprenad- maskiner, trädgårdsanläggning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenli ...
Gudö Park AB
Org.nr: 556835-8278
Bolaget ska bedriva förvaltning, utveckling och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gullvivebacken Fastigheter AB
Org.nr: 556564-1205
Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka byggkonsultverksamhet, bedriva byggentreprenader samt äga och förvalta aktier och fastigheter.
H-CA Investment AB
Org.nr: 556740-4339
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
H. Liljendahl Förvaltnings AB
Org.nr: 556360-7109
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av transportmedel, datautrustning, verkstads-, kontorsmaskiner och inventarier samt därmed förenlig verksamhet.
Hamdot Fastigheter AB
Org.nr: 556898-4552
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Hammersta Fastigheter AB
Org.nr: 556493-7737
Bolaget skall bedriva verksamhet med köp, förädling, exploatering och försäljning av fastigheter, förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom företags- och fastighetsekonomi samt därmed förenlig verksamhet samt ha ...
HBet Yster Design
Org.nr: 916612-8398
Äga och förvalta värdepapper och fastigheter. Tillverkning, försäljning, uthyrning, import och export av textilmodevaror. Restaurangverksamhet. Konsultverksamhet inom databranschen.
Hans & Göran Fastighets AB
Org.nr: 556733-5954
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.