Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tyresö

Health & Passion AB
Org.nr: 556920-9157
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva produktion, försäljning och marknadsföring av hälsorelaterade livsmedel och varor utifrån kioskenheter och barer, försäljning av leasing franchise-tjänster och rättigheter samt ...
HEBEK Holding AB
Org.nr: 556663-8382
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HMP Entreprenad AB
Org.nr: 556791-4469
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nyproduktion av hus, konsult inom bygg, renoveringar, glasmästeri, snickeri och fönsterreno- vering, eventverksamhet, researrangemang, konsult och utveckling inom motorsport, varuparti ...
Hovets Fastigheter AB
Org.nr: 556941-1084
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter i Sverige och utomlands jämte därmed förenlig verksamhet.
HR Building i Tyresö AB
Org.nr: 556832-2688
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
HRH i Tyresö AB
Org.nr: 556832-2100
Bolaget ska äga och förvalta bolag, fastigheter samt övrig lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hus & Besiktningskompaniet Peter Jordan AB
Org.nr: 556735-3817
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom hus- och byggbranschen, byggverksamhet, överlåtelsebesiktningar, slutbesiktningar, garantibesiktningar, kvalitetsansvar, fastighetsvärderingar, uppm ...
HWI Fastighets AB
Org.nr: 556868-8823
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, sälja förvaltar- tjänster inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verk- samhet.
HÅAB Fastigheter HB
Org.nr: 969673-2271
Boalget skall förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hägglund IT's a Solution AB
Org.nr: 556393-7183
Bolaget skall bedriva konsultation inom fastighetsteknik, fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Äga, förvalta och förädla fastighetsegendom. Äga, förvalta och förädla bolag. Investera i och handla med lös egendom ...
IBCC International Business Communication & Culture KB
Org.nr: 969700-1676
Produktion och försäljning av artiklar, kursmaterial och produkter (kan även vara fysiska ex. leksaker) rörande pedagogik, kreativitet, mental träning och ledarskap. Detta inkluderar även import och export inom angivna o ...
Ideana AB
Org.nr: 556522-7047
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom datorer, främst avseende mjukvaror, internet- och multimedia- branschen samt förvalta fastigheter och egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
IKK Inne Klimat Konstruktioner AB
Org.nr: 556397-6611
Bolaget skall bedriva installation-, service-, försäljning- och konsultverksamhet inom el, vvs, inomhusmiljö och kabel-TV samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inkitza HB
Org.nr: 969713-6027
Fastighetsförvaltning och fastighetsservice, innefattande reparationer och installationer knutna till fastigheter i Stockholm, konsultverksamhet inom bygg- och finsnickeri samt uthyrning av egen arbetskraft till andra fö ...
Inspectus AB
Org.nr: 556988-9859
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara besiktning av fastigheter och lokaler även konsultverksamhet inom bygg och fastighet även energideklarationer samt konsultverksamhet inom nämnda område även försäljning samt f ...
Investmab AB
Org.nr: 556285-7721
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdehandlingar, leasing- och faktoringverksamhet samt därmed sammanhängande finansiering dock ej sådan rörelse som avses i lag om bank- och kredi ...
J S Produktion AB
Org.nr: 556249-7601
Bolaget skall bedriva VVS, bygg- och renoveringsarbeten samt även nyproduktion av fastigheter. Försäljning av byggmaterial. Produktutveckling, tillverkning och försäljning av gymnastikredskap samt tillverkning och försäl ...
Jaba Fastigheter AB
Org.nr: 556843-3055
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Jacnin AB
Org.nr: 556962-7374
Aktiebolaget ska importera och sälja grävmaskiner, bilar och heminredning, bedriva konsultverksamhet med inriktning mot dagligvaruhandeln och skolverksamhet, bedriva handel med fastigheter och värdepapper, fastighetsförv ...
Jan Blomquist AB
Org.nr: 556662-5876
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, finansiell rådgivning, köp och försäljning av fast egendom samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.