Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Tyresö

Energikällan i Stockholm AB
Org.nr: 556342-0420
Bolaget skall inom byggnadsbranchen utföra konsutruktioner, bedriva handel, tillverkning, installationer, undervisning och information ävensom äga och förvalta fastigheter samt handla med och förvalta värdepapper jämt dä ...
Erstaviken Fastigheter AB
Org.nr: 556630-6766
Bolaget skall bedriva kapital och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
EuroRent Förvaltning AB
Org.nr: 556269-6012
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med bilar och andra transportmedel, bedriva serviceverksamhet för dessa bilar, lämna råd och biträde i samband med nu nämnda verksamhet, bedriva handel med värdepapper, äga och ...
Evil twin AB
Org.nr: 556882-4162
Konsulttjänster inom områdena PR, stategi samt organisationsutveckling. Handel med värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Exact Fastighetssmide & Bygg AB
Org.nr: 556509-2458
Bolaget skall bedriva fastighetssmide, byggnadsverksamhet samt service av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Excellentia Bygg KB
Org.nr: 969754-7462
Bygg och renovering. Förädling av fastigheter och bostäder. Markanläggning. Förvaltning. Personaluthyrning. Hushållsnära tjänster. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Fagervik International AB
Org.nr: 556627-9955
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsulting inom företagsutveckling, finansiering och kapitalförvaltning samt handel med och förvaltning av aktier och därmed relaterade instrument samt fastigheter.
Fastiga Fastigheter AB
Org.nr: 556813-7318
Bolaget ska bedriva försäljning, byggnation, inredning samt uthyrning av fastigheter.
Fastigheter i Nacka AB
Org.nr: 556842-5754
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Hebek 37:45
Org.nr: 556665-0338
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Stockholm Kolonnaden 2
Org.nr: 556868-8815
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Plåtslagaren 7
Org.nr: 556313-8014
Bolaget skall bedriva konsultationer avseende förvaltning, köp och försäljning av fastigheter, tillverkning och installation av produkter inom byggnadsbranschen samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Fjällsippan KB
Org.nr: 969687-2366
Äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån i Tyresö AB
Org.nr: 556658-3067
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och därmed förenliga tjänster.
Five Five Nails AB
Org.nr: 556827-2966
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nagelvårds- salonger, försäljning av material till nagelvårdssalonger, uthyrning av lokaler, franchiseverksamhet inom nagelvårds- salonger, handel med fastigheter och värd ...
Five Ways AB
Org.nr: 556759-7512
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva konsulting inom bank och finans, anordna företags-event, driva e-butik och import- och exportverksamhet (med inriktning konfektion, accessoarer och heminredning), äga och f ...
Fontana Fastighets AB
Org.nr: 556293-8844
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt förmedling och uthyrning av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fritz Harry Nilsson AB
Org.nr: 556162-1045
Bolaget skall bedriva parti och detaljhandel inom livsmedelsbranschen, utföra tjänster med hårvård och skönhetsvård, uthyrning av anläggningstillgångar inom livsmedelsbranschen samt hårvård, idka handel med värdepapper, ...
Frölins Bygg AB
Org.nr: 556955-3471
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende byggtjänster och husbygge, handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fysionike AB
Org.nr: 556943-2445
Bolaget skall bedriva sjukgymnastikverksamhet, handel samt förvaltning av värdepapper, aktier, fastigheter och tomter samt idka därmed förenlig verksamhet.