Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Bonit Invest

"Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med fastigheter, aktier, andelar och andra värdepapper, bedriva verksamhet inom filantropi, sociala investeringar, vård och omsorg, utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet dock ej på sätt varmed förstås i lagen (1955:183) om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag (1963:76)."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556060-9983
Företagsform: Aktiebolag