Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Gripenborg

"Bolaget skall förvalta, äga och bedriva handel med fastigheter, bedriva verksamhet inom ekonomi och finansiering dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, handel med och konsultationer avseende förvaltning av värdepapper, uthyrning av maskiner och inventarier inom kontors- och tjänstesektorn samt bilar s.k. leasingverksamhet, handel med bilar samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bokföringsbyrå - Ekonomi - Fastigheter
Org.nr: 556145-7390
Företagsform: Aktiebolag