Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Tyresö

3 A Byggdelen Förvaltning AB
Org.nr: 556628-5176
Bolaget ska bedriva bokföringsbyrå och även konsulterande verksamhet inom företagsadministrativa och ekonomiska frågor och därmed förenlig verksamhet.
A&B Molin Consulting AB
Org.nr: 556327-6715
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsförings-, personalstöds- och allmänekonomiska området, äga och förvalta fast och lös egendom.
AB NEKA Konsult
Org.nr: 556679-3617
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kontor, IT och administration.
ABIA Konsult AB
Org.nr: 556252-0048
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
Aerarius AB
Org.nr: 559027-7645
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gripenborg
Org.nr: 556145-7390
Bolaget skall förvalta, äga och bedriva handel med fastigheter, bedriva verksamhet inom ekonomi och finansiering dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, handel med och kon ...
Alandica AB
Org.nr: 556771-9397
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, admini- stration och redovisning, fotograferingsverksamhet samt verksam- het inom konst och hantverk och därmed förenlig verksamhet.
All Service Teknik i Stockholm HB
Org.nr: 969678-3944
Bolaget skall utföra byggställningsarbeten samt i övrigt förekommande arbeten inom byggnadsbranschen, såsom målning, snickerier, plåtläggning och uthyrning av byggnadsmaterial, maskiner, personal och skogsröjning samt dä ...
Altyr AB
Org.nr: 556972-6564
Bolaget skall bedriva rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration, ekonomiapplikationssupport samt därmed förenlig verksamhet.
Ambactus Redovisning AB
Org.nr: 556824-9808
Bolaget ska bedriva redovisning, lönehantering, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, ekonomisk rådgivning.
AniMalin AB
Org.nr: 556803-9944
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva djur- sjukvård och hundsportsverksamhet, även ekonomitjänster och därtill hörande konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
ASTRATO DEVELOPMENT AB
Org.nr: 556329-1235
Bolaget skall bedriva företagskonsultativ verksamhet med rådgivning inom företagsledning, affärsstrategi, organisationsutveckling, kompetenshöjning och kompetensförsörjning samt kontorshotellverksamhet och uthyrning av t ...
ATRAX FÖRETAGS & FÖRENINGSSERVICE HB
Org.nr: 916630-9881
FÖRENINGSSERVICE SÅSOM ADMINISTRATION, BOKFÖRING OCH REGISTERHÅLLNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
BCL Redovisning AB
Org.nr: 556885-1512
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet. Ekonomisk fastighetsförvaltning och skötsel samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ben & H Consulting AB
Org.nr: 556931-4015
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, redovisning, utveckling inom området Business Intelligence samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
BMI Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556328-1863
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bosse Strandberg Ekonomistyrning AB
Org.nr: 556449-8581
Aktiebolaget ska bedriva bokförings- och ekonomistyrningsverksamhet samt äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
BSV Consulting AB
Org.nr: 556490-6104
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom ekonomi och redovisning
Cecilia Gärde AB
Org.nr: 556878-6213
Bolaget skall bedriva personlig träning, kostrådgivning, kurser, föreläsningar, events samt ekonomi och bokföring, och därmed förenlig verksamhet.