Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Tyresö

Sandängsvägen S & B Levin AB
Org.nr: 556381-3186
Bolaget skall utföra administrativa tjänster och bedriva tillpassning och försäljning av synhjälpmedel samt bedriva friskvård. Bolaget skall skall även bedriva handel med aktier och andelar samt med ovan angivna punkter ...
Solvent Accounting Sverige AB
Org.nr: 556886-3509
Bokföring och redovisning.
SoSal Redovisning AB
Org.nr: 556993-7062
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sturessons Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556634-2746
Bolaget skall bedriva redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning samt konsultationer inom idrott och därmed förenlig verksamhet.
Tyresö Ekonomiservice AB
Org.nr: 556701-3031
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
Tyresö Nyproduktion AB
Org.nr: 556828-8491
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter, fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning, försäljning av småhus och markentreprenader samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
U Account AB
Org.nr: 556822-2276
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Veronika Ekström Redovisning AB
Org.nr: 559014-6642
Redovisning och bokföring.
VG Redovisning AB
Org.nr: 556842-1480
Aktiebolaget ska bedriva bokföringsservice och ekonomiska konsultationer.
Visimpella AB
Org.nr: 556793-7460
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och tjänster, projektledning, utveckling'konstruktion samt utbildning inom flyg och radio-' telekommunikation, bokföring och redovisning samt uthyrning av lokaler.
ViTre Ekonomi HB
Org.nr: 969745-0048
Konsulting inom redovisning, lön, utbildning och därmed förenlig verksamhet
Wixter AB
Org.nr: 556540-6849
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende, försäljning, import och export av livsmedel, konsultation inom ekonomi och marknadsföring samt skogsavverkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åsa & Mats Enocson AB
Org.nr: 556940-4154
Konsultverksamhet med inriktning på bokföring, redovisning, management och IT