Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Tyresö

MD Finance Holding AB
Org.nr: 559012-9531
Bolaget ska äga och förvalta andelar i dotterbolag och andra bolag, tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning, ekonomi, juridik och organisation, samt äga och förvalta aktier, andra värdepapper och fastigheter, ...
Mellster AB
Org.nr: 556908-2448
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt skatterådgivning.
Murman Consulting AB
Org.nr: 559037-1406
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, hälsovård, IT, telecom och kabel-tv samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också sälja produkter inom hälsoområdet.
Nyström Redovisning AB
Org.nr: 556953-0685
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Olins Ekonomi & Juridik KB
Org.nr: 969730-1795
Redovisning, ekonomiska och juridiska tjänster.
Olof Girhammar AB
Org.nr: 556883-9483
Bolaget skall bedriva juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Orminge Centrums Företagare, EF
Org.nr: 716417-5791
Att såsom ett gemensamt samarbetsorgan för företagarna i butikshuset i Orminge Centrum främja och tillvarataga medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att i tillämpliga hänseenden träffa avtal och ombesörja or ...
PerMil AB
Org.nr: 556886-2014
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pia Karlsson Ekonomi & Konsult AB
Org.nr: 556999-9393
Verksamheten ska bedriva redovisningstjänster och konsulttjänster inom media och tidningsförlag samt därmed förenlig verksamhet.
PLUS - DATA REDOVISNING HB
Org.nr: 916510-6601
BOKFÖRING OCH KONSULTTATIV VERKSAMHET INOM EKONOMI
Pro-Matique Products AB
Org.nr: 556379-6373
Bolaget skall bedriva: - Köp och försäljning inklusive import och export av konsumentartiklar för daglig varuhandel - Köp och försäljning av vin till Systembolaget samt restauranger,inklusive import och export - Byggverk ...
Proprium Konsult AB
Org.nr: 556909-4765
Bolaget ska utföra ekonomi-, bokförings- och redovisningstjänster samt andra administrativa uppgifter och därmed förenlig verksamhet.
RB Ekonomitjänst AB
Org.nr: 559017-6375
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med redovisningstjänster samt tillhörande konsulationer och därmed förenlig verksamhet.
Rednil AB
Org.nr: 556322-2313
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, förvaltning av fastig- heter, rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration, investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
RedovisningsAkuten Syd AB
Org.nr: 556903-4712
Bolaget skall syssla med redovisning, bokföring, löner, deklarationer, bokslut, konsultverksamhet, företagsutveckling, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Redovisningskonsult Lars Karlsson AB
Org.nr: 556337-9295
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster, skattekonsultationer och ekonomisk rådgivning samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Regwec AB
Org.nr: 556290-0455
Bolaget ska bedriva tjänster inom redovisning, konsulterande verksamhet inom ekonomi. Uthyrning av maskiner, inventarier. Handel med värdepapper- dock ej sådan verksamhet som omfattas av lag om bankrörelse och lag om kre ...
Revisionsbyrån REVIDATA KB
Org.nr: 969718-2971
Konst, gjutning och tillverkning av statyer, grafisk formgivning, industridesign, handel med konstverk samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva företagsekonomisk- och skattejuridisk konsultverksamhet samt re ...
RS Hagström Bygg & Ekonomi AB
Org.nr: 556751-5142
Bolaget verksamhet är att idka byggnation, om- & nytillbyggnad på entreprenad, verka som byggledare på uppdrag avseende egna hem samt kommersiella lokaler samt utföra redovisningsuppdrag åt mindre företag och annan därme ...
Rylander Ekonomi Stockholm AB
Org.nr: 556703-8251
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, ekonomisk konsultation, skattekonsultation, konsultation inom ledarskap, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.