Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Acontra AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, öppna sociala insatser för vuxna och ungdomar, rådgivning samt terapiverksamhet."
Org.nr: 556877-7519
Företagsform: Aktiebolag