Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Tyresö

2 Generations Data Consulting HB
Org.nr: 969642-8334
Konsultverksamhet inom datorbranschen såsom programmering, samt vissa bisysslor som kan uppstå vid programmering, som uppbyggnad av nätverk, rådgivning och försäljning av hård- och mjukvara.
A. B. Aktuell Balans AB
Org.nr: 556236-2573
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper, rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
AB Fyren Strategisk IT
Org.nr: 556661-9887
1) Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom Informationsteknologi (IT): Uppdragen avser rådgivning, utredningar och projektarbete inom utformande av IT-strategier, stöd vid kravställning mot IT-leverantörer, upphandl ...
AB Rickard International Statistical Consulting
Org.nr: 556897-7523
Bolaget skall bedriva statistisk rådgivning och analys av data och därmed förenlig verksamhet.
Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
Ad Notam AB
Org.nr: 556868-2420
Översättnings - och språktjänster, korrekturläsning. Översättning och tolkning samt språkbearbetning. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Förmedling av handelskontakter, rådgivning inom inköp, planering, arbetsmilj ...
AKNA Institute AB
Org.nr: 556763-6070
Bolaget ska bedriva naprapat-verksamhet, utbildning inom naprapati, näring, träning och livsstilcoaching, försäljning och uthyrning av maskiner och redskap för fysisk träning och rehabilitering, försäljning av hälsoprodu ...
AlfaWest Consulting HB
Org.nr: 969670-8255
Firman skall bedriva rådgivning och utbildning inom ekonomi, IT och management samt därmed förenlig verksamhet.
Altyr AB
Org.nr: 556972-6564
Bolaget skall bedriva rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration, ekonomiapplikationssupport samt därmed förenlig verksamhet.
Ambactus Redovisning AB
Org.nr: 556824-9808
Bolaget ska bedriva redovisning, lönehantering, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, ekonomisk rådgivning.
AMH Nordisk Finansiell Planering AB
Org.nr: 556665-7945
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara finansiell rådgivning, kaptialförvaltning, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Asada Technology AB
Org.nr: 556789-3580
Bolaget ska bedriva företagsförvaltning samt konsulting och rådgivning inom management.
ASTRATO DEVELOPMENT AB
Org.nr: 556329-1235
Bolaget skall bedriva företagskonsultativ verksamhet med rådgivning inom företagsledning, affärsstrategi, organisationsutveckling, kompetenshöjning och kompetensförsörjning samt kontorshotellverksamhet och uthyrning av t ...
Aurora Reflexion AB
Org.nr: 556862-4224
Konsultation, samtal, rådgivning, utbildning och handledning inom diakoni, psykiatri och själavård.
Aviso AB
Org.nr: 556919-9796
Insamling och sammanställning av intern och extern information för företag samt rådgivning och analys av sammanställd information för bättre beslutsfattande. Affärsstyrningskonsultation. Utbildning i informationssystem f ...
Bawallco AB
Org.nr: 556639-8391
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom affärsutveckling, finansiella strukturer, juridiska frågor, marknadsstrategier, redovisningstjänster, utbildning, handel med tyger och inredningsdetaljer, handel ...
Birger Lund & Partners AB
Org.nr: 556950-4383
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning, styrelseuppdrag, äga och förvalta aktier, bolagsandelar, fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Birkeldh Invest AB
Org.nr: 559033-5799
Föremålet för Bolagets verksamhet är föreläsningar, forskning, försäljning, utbildning, rådgivning och konsultverksamhet inom ekonomi, informationsteknologi, management, värdepappershantering, kapitalförvaltning och opto ...
Bondel HB
Org.nr: 969706-9087
Bolaget ska vara verksamt inom områdena ekonomi, information, public relations och fastigheter, där främsta syftet är att erbjuda konsultaion, rådgivning, förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bonpensa AB
Org.nr: 556685-4104
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, organisation och affärsutveckling samt rådgivning och utbildning inom hälsa samt handel med produkter kopplade till hälsa, välmående och motion, samt handel handel ...