Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Tyresö

A. B. Aktuell Balans AB
Org.nr: 556236-2573
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper, rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
AB Ellenn: Ledare
Org.nr: 556892-2123
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla chefs- och projektledningskompetens, att utföra konsultuppdrag inom områdena affärsutveckling, projektledning, utbildning, administration och därmed jämförlig verksamhet in ...
AB NEKA Konsult
Org.nr: 556679-3617
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kontor, IT och administration.
Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
Altyr AB
Org.nr: 556972-6564
Bolaget skall bedriva rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration, ekonomiapplikationssupport samt därmed förenlig verksamhet.
ATRAX FÖRETAGS & FÖRENINGSSERVICE HB
Org.nr: 916630-9881
FÖRENINGSSERVICE SÅSOM ADMINISTRATION, BOKFÖRING OCH REGISTERHÅLLNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Egna Affärer Sverige AB
Org.nr: 556704-9860
Bolagets verksamhet är att projektanställa potentiella egenföretagare som utifrån ett eget initiativ erbjuder tjänster eller produkter till en kund mot betalning och även hjälpa företag med administration, ekonomi och ju ...
EK Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556825-5466
Konsultation inom ekonomi, administration och friskvård.
EkonomiKonsult Marita Eriksson AB
Org.nr: 556786-4706
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, administration och företagsutveckling.
Expedio Finans AB
Org.nr: 556586-7834
Bolaget skall bedriva factoringverksamhet, äga och förvalta värdepapper, bedriva uthyrning av lokaler och inventarier samt bedriva konsultverksamhet inom transport och administration och idka annan därmed förenlig verksa ...
FCM Future Computer Media AB
Org.nr: 556272-0127
Bolaget ska bedriva försäljning, utbildning och konsult- verksamhet inom områdena datautrustning (nya och begagnade), dataprogram och administration, utföra reklam-, film- och ljudproduktion, äga och förvalta fast egendo ...
FinnRed AB
Org.nr: 556893-5554
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och bildbehandling samt fotografi.
Global Resources Scandinavia AB
Org.nr: 556220-9808
Bolaget skall bedriva handel med metallbearbetande maskiner, råvaror såsom ädelmetaller, tillhandahålla konsulttjänster för främjande av verksamhet i före detta portugisiska koloniländer, ekonomisk administration och råd ...
Grebenre Consulting AB
Org.nr: 556919-1140
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom ekonomi- administration, ekonomistyrning, företagsöverlåtelse, finansiering, skatteplanering och därmed förenlig verksamhet.
Guide Nouveau AB
Org.nr: 556151-8878
Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda bolag bedriva konsultationsverksamhet hos såväl näringsliv som offentlig förvaltning inom och utom Sverige med betoning på områdena organisation och administration, uppta ...
HÅESS REDOVISNING HB
Org.nr: 916632-8493
BOKFÖRING OCH ADMINISTRATION SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Investero AB
Org.nr: 556974-8469
Bolaget ska bedriva äga och förvalta fast och lös egendom, i första hand i onoterade bolag, konsulttjänster inom företagsledning och administration både till portföljbolag och externa bolag samt därmed förenlig verksamhe ...
Jens O'Konor Consulting AB
Org.nr: 556953-5254
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom ekonomi, ekonomisyrning samt administration och därmed förenlig verksamhet.
Lars Elffors Health Sector Reform Consulting AB
Org.nr: 556697-5396
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvårdssystem och offentlig förvaltning (public administration). Forskning om hälso- och sju vårdssystem och public administration samt idka därmed förenlig verksam ...
Libérth & Nilssons AB
Org.nr: 556949-2019
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning, administration, it-relaterade tjänster, handel med finansiella instrument, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.