Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Tyresö

Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
ADB-RUTIN A & B KB
Org.nr: 916601-9639
AUTOMATISK DATABEHANDLING OCH REDOVISNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Aerarius AB
Org.nr: 559027-7645
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Alandica AB
Org.nr: 556771-9397
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, admini- stration och redovisning, fotograferingsverksamhet samt verksam- het inom konst och hantverk och därmed förenlig verksamhet.
Ambactus Redovisning AB
Org.nr: 556824-9808
Bolaget ska bedriva redovisning, lönehantering, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, ekonomisk rådgivning.
BCL Redovisning AB
Org.nr: 556885-1512
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet. Ekonomisk fastighetsförvaltning och skötsel samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ben & H Consulting AB
Org.nr: 556931-4015
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, redovisning, utveckling inom området Business Intelligence samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
BMI Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556328-1863
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BSV Consulting AB
Org.nr: 556490-6104
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom ekonomi och redovisning
CQC Consult i Sthlm HB
Org.nr: 969698-5887
Byggstyrning, ekonomisk redovisning, bygg -ledning, -konstruktion, -ritning, -kalkyl, -konsultationer.
Debt Collection Aid i Stockholm AB
Org.nr: 556592-4205
Bolaget tillhandahålla konsultattjänster inom inkasso och redovisning samt bedriva inkassoverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Deductio AB
Org.nr: 556851-6818
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, lönehantering, bokföringstjänster och ekonomisk rådgivning. Bolaget skall även bedriva skönhetsvård inom hud, hår, naglar samt försäljning av skönhetsprodukter ...
Economic Guard AB
Org.nr: 556589-1081
Bolaget skall driva verksamhet inom informationsteknologi- branschen såsom systemutveckling, systemering, projektledning och tekniska utredningar samt bedriva verksamhet inom ekonomisk konsultation och redovisning.
Effectima Ekonomi AB
Org.nr: 556786-9267
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
EkonomiTjänsten Södra AB
Org.nr: 556800-3353
Bolaget ska bedriva redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Elektronikdata Ingvar Esk HB
Org.nr: 969621-4056
Konsultverksamhet inom data, bokföring och redovisning. Handel med data.
Embefa Redovisning HB
Org.nr: 969702-3191
Redovisningskonsult.
EURO CARAVAN & CONSULTING AB
Org.nr: 556415-7526
Bolaget skall driva försäljning och inköp av tv & video rättigheter, samt inköp och försäljning av kapitalvaror inom fritidssektorn såsom husvagnar och båtar, samt redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed fören ...
Evergren Gruppen AB
Org.nr: 556951-0034
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, affärssystem, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, event och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepa ...
Ewa C Redovisning AB
Org.nr: 556674-8579
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, administrativa konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.