Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Tyresö

71Telekom&Media AB
Org.nr: 559006-7715
Konsultverksamhet inom telekommunikation, marknadsföring och media
A. B. Aktuell Balans AB
Org.nr: 556236-2573
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper, rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration investeringar samt därmed förenlig verksamhet.
AB Fyren Strategisk IT
Org.nr: 556661-9887
1) Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom Informationsteknologi (IT): Uppdragen avser rådgivning, utredningar och projektarbete inom utformande av IT-strategier, stöd vid kravställning mot IT-leverantörer, upphandl ...
AB Petaligus
Org.nr: 556731-8943
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet avseende företagets organisation, informationsgivning, köp och fösäljning av verksamheter och och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
AB Rickard International Statistical Consulting
Org.nr: 556897-7523
Bolaget skall bedriva statistisk rådgivning och analys av data och därmed förenlig verksamhet.
ABIA Konsult AB
Org.nr: 556252-0048
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ackebrink AB
Org.nr: 556664-3770
Bolaget skall bedriva utbildnings- och utvecklingsverksamhet samt bemanning inom bland annat ämnena ekonomi, jurifik, idrott, elitidrott, psykologi, kommunikation, ledarskap, design, teknik, informationsteknologi, säkerh ...
Ackebrink Konsult AB
Org.nr: 556937-8895
Bolaget ska bedriva utbildnings- och utvecklingsverksamhet samt bemanning inom bland annat ämnena ekonomi, juridik, idrott, elitidrott, psykologi, kommunikation, ledarskap, design, teknik, informationsteknologi, säkerhet ...
Acontra AB
Org.nr: 556877-7519
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt och genom hel- och delägda företag bedriva redovisning och bokföring, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och organisation äga och förvalta fastighet ...
Adiuva HB
Org.nr: 969603-1476
Stödtjänster inom ekonomi, marknadsföring till företag.Systemprogrammering och försäljning av bland annat mobilanpassade dataprogram, datasystem samt datatjänster i övrigt. Import och försäljning av inredningsprodukter.
Aktiebolaget Fridh o Wall
Org.nr: 556960-8713
Föremålet för bolagets verksamhet är event, trädförädling, utrustning och maskiner övrig partihandel inom event och träförädling äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gripenborg
Org.nr: 556145-7390
Bolaget skall förvalta, äga och bedriva handel med fastigheter, bedriva verksamhet inom ekonomi och finansiering dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, handel med och kon ...
Alandica AB
Org.nr: 556771-9397
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, admini- stration och redovisning, fotograferingsverksamhet samt verksam- het inom konst och hantverk och därmed förenlig verksamhet.
AlfaWest Consulting HB
Org.nr: 969670-8255
Firman skall bedriva rådgivning och utbildning inom ekonomi, IT och management samt därmed förenlig verksamhet.
Altyr AB
Org.nr: 556972-6564
Bolaget skall bedriva rådgivning och service till företag inom området ekonomi, administration, ekonomiapplikationssupport samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Isaksson Förvaltnings AB
Org.nr: 556491-5188
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom juridik och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom.
Andor Intressenter AB
Org.nr: 556301-4652
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet avseende tillverkning av eller handel med industriprodukter, upplåtande av rättigheter, förvaltning av fast egendom och värdehandlingar, uthyrning av maskiner ävensom ...
Annons deluxe Svenska AB
Org.nr: 556860-3350
Bolagets verksamhet är att bedriva publicering av annonser via egna internetportaler. Försäljning av företagsannonser och reklam på egna internetportaler, konsultverksamhet inom ekonomi och aktieanalys och uthyrning av m ...
ART Anlägger och ritar trädgårdar AB
Org.nr: 556827-5803
Trädgårdsdesign, konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Aspuddens Distribution & Tryck AB
Org.nr: 556736-3881
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva byggverksamhet, utföra städtjänster och fastighetsskötsel, distributionsverksamhet, konsulterande- och producerande verksamhet inom grafiska branschen, handel med och förvalt ...