Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Stockholm

Adoy AB
Org.nr: 556725-4619
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom inriktningen IT, brandskydd, idrott, ekonomi, grafik- och systemdesign, ledarskap, managing och psykologi samt bedriva annan därmed förenli ...
Brand Invest 2005 AB
Org.nr: 556678-6058
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulterande verksamhet inom riskhantering och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Org.nr: 556389-3345
Bolaget skall bedriva rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalys och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden.
Brandskyddslaget AB
Org.nr: 556634-0278
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom riskhantering och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
BRANDTEC AB
Org.nr: 556941-5598
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
CS Brand o Fastigheter AB
Org.nr: 559037-4228
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende utbildning, rådgivning och säkerhetsarbete inom brandskydd, bedriva renovering och skötsel av samt brand- tekniska ärenden beträffande fastigh ...
DAMAMACHAN Holding AB
Org.nr: 556952-3458
Bolaget skall direkt och genom bolag bedriva rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalys och systematisk brandskyddsarbeten i byggprojektens alla skeden, äga aktier, värdepapper och fastigheter samt därme ...
Fagergren & Thor Invention AB
Org.nr: 556699-1161
Bolaget skall bedriva produkt- och affärsutveckling, företrädesvis inom byggnad och brandskydd samt utföra konsultationer inom brandskydd och därmed förenlig verksamhet.
Fagergrens Konsult AB
Org.nr: 556519-3652
Bolaget skall bedriva utbildning, projektering och problemlösningar inom området brandskydd, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fallqvist & Fallqvist AB
Org.nr: 556695-4482
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom riskhantering och brandskydd, personal- och ekonomisk rådgivning, båtcharter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FireTech Engineering emron AB
Org.nr: 556583-0345
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena brandskydd, släcksystem, datateknik, projektledning, utbildning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Utöver kommersiell verksamhet skall b ...
HEATRAD AB
Org.nr: 556849-2671
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadstekniskt brandskydd, handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
ISMECO BRAND KB
Org.nr: 969660-9461
Firman skall bedriva byggnation samt import och försäljning av byggnadsmaterial samt verksamhet som ingår i byggnation. Brandskydd.
J. Olausson Konsult & Service AB
Org.nr: 556694-1513
Bolaget skall bedriva konsult- och serviceverksamhet avseende brandskydd och fastighetsnära tjänster, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kumm och Bergqvist Innovation AB
Org.nr: 556728-2636
Akteibolaget skall utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster med nära anknytning till aktuell forskning inom områdena brandskydd och skydd mot olyckor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva ...
MR & Co Design KB
Org.nr: 916626-6693
Design, konstruktion, projektledning. Försäljning av byggmaterial, installationsmaterial, elmaterial. Ljud- och ljussystem, AV-teknik, säkerhetssystem, brandskydd, skyddsutrustning, arbetarskydd, kläder, profilkläder, fö ...
Nordic Fire & Security HB
Org.nr: 969707-0911
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av brandskyddsutrustning, utbildningsverksamhet inom brandskydd samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nybergs Lås AB
Org.nr: 556799-8223
Bolaget skall bedriva försäljning och installation samt service av låsanordningar, säkerhetsutrustning, stöldskydd och brandskydd ävensom äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Resistent AB
Org.nr: 556891-1126
Bolaget skall bedriva'konsultationrådgivning inom brandskydd, brandteknik och media (programutveckling), konsultation'utbildning'föreläsning inom ledarskap, organisationsutveckling och krishantering,'moderatorprogram- le ...
Rotewall Consulting AB
Org.nr: 556886-9209
Konsultation, utbildning och projekt inom säkerhet, brandskydd, larm, återvinning samt hantering av sekretessmaterial. Vinimport. Handel med konst.