Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DAMAMACHAN Holding AB

"Bolaget skall direkt och genom bolag bedriva rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalys och systematisk brandskyddsarbeten i byggprojektens alla skeden, äga aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Fastigheter - Rådgivning
Org.nr: 556952-3458
Företagsform: Aktiebolag