Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

FireTech Engineering emron AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena brandskydd, släcksystem, datateknik, projektledning, utbildning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Utöver kommersiell verksamhet skall bolaget aktivt främja samt bedriva utveckling och forskning inom områdena brandskydd och personsäkerhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Konsult
Org.nr: 556583-0345
Företagsform: Aktiebolag